Installatør

Vigtig produktinformation ang. Grundfos
Unilift APB 3-fasede drænpumper og
Multilift MSS 3-fasede løftestationer

Vi beder jer venligst læse denne produktinformation nøje, da vi forlader os på jeres hjælp

Det er med største beklagelse, at vi har opdaget et kvalitetsproblem med følgende produkter:

 • Unilift APB 3-fasede pumper produceret fra uge 49, 2016 til uge 37, 2017
 • Multilift MSS 3-fasede løftestationer produceret fra uge 27, 2012 til uge 37, 2017

Egne undersøgelser har vist, at under specifikke forhold er der risiko for, at man kan få elektrisk stød ved at bruge produkterne. Det er kun produkterne produceret inden for den angivne periode, der udgør en risiko, da designet i andre modeller er anderledes.

 

Vi har nu brug for jeres hjælp

Vi brug for jeres øjeblikkelige hjælp til at sikre, at vi får fundet og erstattet eller repareret de berørte produkter hurtigst muligt. Det gøres bl.a. ved:

 • Tjek, hvor I har installeret de berørte produkter
 • Kontakt alle relevante kunder. I er velkommen til at bruge vedlagte brev til at informere med.
 • Få hurtigst muligt fastlagt tidspunkt for inspektion hos relevante kunder med faste installationer.
 • Informer relevante kunder, at de skal undgå berøring med allerede installerede pumper og registrere installationen i registreringsværktøjet med henblik på reparation.
 • Stop eventuelle nye installationer med berørte produkter.

 

Vigtigt:

Fortsat brug af produktet uden HFI-relæ installeret skal undgås, da der er risiko for elektrisk stød ved berøring af produktet. Hvis du er i tvivl, om der er installeret HFI-relæ, bedes du afstå fra at bruge produktet og slukke det.

Vi er opmærksomme på, at dette er til stor ulejlighed for jer og undskylder meget for situationen. Vi håber dog på jeres umiddelbare og hurtige hjælp. I modsatte fald hører vi gerne fra jer.

I tilfælde af spørgsmål til proceduren, vil vi bede jer kontakte vores Logistikafdeling på 8750 5058.

Download instruktioner til at indentificere berørte produkter

Åben Registreringsværktøjet

Gå til Q&A her

Procedure for tilbagekaldelse

Henvendelse til slutbrugere

Vi har brug for jeres hjælp til at identificere og kontakte de slutbrugere, der har købt produkterne med følgende Grundfos varenumre:

Grundfos Unilift:

96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

Grundfos Multilift:

Den komplette enhed: 97901027, 97901029, 97901061, 97901063, 98721203

Med disse motorer: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 

Registrer hver enkelt sag i registreringsværktøjet.

Det er obligatorisk at registrere hver sag med billede af typeskiltet samt beskrivelse af de omkostninger, du har haft ved udskiftning af pumpen. Brug venligst den angivne hjemmeside til at uploade billeder og få godkendt dine omkostninger. Grundfos vil godkende din sag, og fakturaen kan uploades efter godkendelse.

Vi har brug for din hjælp til at sikre, at vi får udskiftet alle pumperne!

Vi beder jer sende et link til denne information til relevante installatører. Alternativt kan I sende kontaktinfo på installatøren til os, og vi vil så kontakte dem direkte.

Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi dig læse følgende vejledning og agere i henhold hertil:

 • Er du sikker på, at du har pumper, der er berørt af tilbagekaldelsesvarslet, bedes du registrere pumperne i registreringsværktøjet.
 • Du må ikke selv foretage afinstallation af de berørte pumper og må heller ikke slukke for dem.
 • Efter at du har registreret pumperne i registreringsværktøjer, skal du afvente, at Grundfos kontakter dig med henblik på autoriseret og sikkerhedsmæssig forsvarlig afinstallation.
 • Har du lagervarer af de berørte pumper, bedes du sende dem retur til Grundfos DK A/S, Martin Bachs Vej 3, 8850 Bjerringbro att. KDO/Service og afvente erstatningspumper.
 • Hvis du på NOGEN måde er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du kontakte Grundfos på 87 50 50 58.

Korrigerende handlingerpumper, der er berørt af tilbagekaldelsesvarslet

 • Grundfos tilbagekalder, erstatter eller reparerer alle Unilift APB 3-fasede pumper produceret fra uge 39, 2016 til uge 37, 2017. Alle relaterede og dokumenterede omkostninger vil blive dækket af Grundfos.
 • For Multilift MSS 3-fasede løftestationer produceret fra uge 27, 2012 til uge 35, 2017, vil Grundfos reparere eller udskifte motoren. Alle relaterede og dokumenterede omkostninger vil blive dækket af Grundfos.
 • Grundfos informerer relevante myndigheder, forhandlere, installatører og slutbrugere, at der ved brug af berørte produkter under specifikke forhold kan være risiko for, at man kan få elektrisk stød.

Grundfos udsteder desuden en sikkerhedsadvarsel på relevante Grundfos-hjemmesider og andre kommunikationskanaler. Desuden tilbydes yderligere assistance og information.