Etik og overholdelse af standarder

Grundfos er en virksomhed med høje etiske standarder og et ry for ærlighed og integritet.

Som en global virksomhed opererer vi i mange forskellige lande og på tværs af kulturer, traditioner, lokale love og regler, og derfor har vi brug for et sæt fælles vejledende principper, som gælder for alle Grundfos-medarbejdere og udstikker retningen for vores holdning til god forretningsmæssig adfærd.

Grundfos Code of Conduct er blevet løbende opdateret og optimeret for at styrke vores virksomhedsledelse. I 2009 blev vores Code of Conduct udvidet til at omfatte alle aspekter af FN’s Global Compact-initiativ. Global Compact dækker overholdelse af etiske og juridiske regler i forhold til bestikkelse, repræsentation og gaver, fair og lovlig konkurrence, interessekonflikter, fortrolighed, acceptabel regnskabspraksis, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og politiske bidrag.

Code of Conduct underskrives hvert år af alle General Managers i Grundfos.

Governance

Code of Conduct

Læs mere (engelsk side)


    Facebook Twitter LinkedIn