Initiativer i Danmark

Læs et udpluk af vores cases hvor der bl.a. er fokus på energioptimering og bæredygtighed. Find selv flere i vores Case-sektion.

Læs case

Det betaler sig at energioptimere vandforsyningens kildeplads

Hos Marbæk Vandværk udførte Grundfos i starten af 2014 et såkaldt Well Field Energy Audit, som er en metode til at måle energieffektiviteten på pumpeanlæggene ved indvindingen. Resultaterne af målingen førte til udskiftning af alle gamle pumper og ændring af indvindingsstrategien – og til energibesparelser på 24 %.

Læs case

Succes for genbrug af gamle Grundfos-pumper

Succes for genbrug af gamle Grundfos-pumper

I godt et år har installatører over hele landet kunnet aflevere udtjente Grundfos-pumper hos en række vvs-grossisterne til en skrotpris på 2,50 kr. pr. kilo. De indsamlede pumper sendes til Grundfos, hvor afdelingen, der beskæftiger socialt udsatte personer, sørger for, at mindst 90 % af de gamle pumper genanvendes.

Læs case

Danmarks største hospital fokuserer på bæredygtighed

Danmarks største hospital fokuserer på bæredygtighed

Bæredygtighed, komfort og energiforbrug er i fokus i Danmarks hidtil største hospitalsbygning. Grundfos spiller en afgørende rolle med at hjælpe Det Nye Universitetshospital i udkanten af Aarhus med at nå sine miljømål.

Læs case

INTELLIGENT DORMITORY ON THE WATERFRONT

 

Intelligent kollegium

Det er et ambitiøst projekt, Grundfos er blevet en del af. Grundfos Kollegiet er opført som et grønt kollegium efter bygningsreglementets Lavenergiklasse 2015. Det betyder, at bygningen er designet til at have et energiforbrug, der ligger 25 procent under de gældende standardkrav. Målet er at nedbringe det adfærdsbetingede energiforbrug til et absolut minimum via avancerede energiteknologiske løsninger – og netop derfor sagde Grundfos straks ja, da de blev indbudt til et samarbejde.