Brug energien på at spare på energien

Vores ambition

At spare på energiforbruget fra vores aktiviteter og at nedbringe vores kunders energiforbrug er et af de vigtigste aspekter i vores bestræbelser på at realisere vores ambition om aldrig at udlede mere CO2, end vi gjorde i 2008.

Vi har forpligtet os til aldrig at udlede mere CO2, end vi gjorde i 2008, på trods af vores øgede omsætning. I absolutte tal må vores udledning af CO2 i ton ikke stige i forhold til 2008. Det giver os en udfordring, da vi budgetterer med en omsætningsvækst på over 10 %.

Vores tilgang
Hvis vi skal leve op til vores ambition, kræver det et stærkt engagement fra topledelsen og vores lokale selskaber. Lokalt tog vi udgangspunkt i mottoet ”Brug energien på at spare på energien” med fokus på lavthængende frugter.

Her udnyttede vi vores store viden og erfaring til at dele de bedste ideer og ”best practice” global til hele tiden at blive mere energieffektive. Dette gav Grundfos grundlaget til at udvikle koncepter og implementere tiltag inden for energieffektivitet globalt.

Vores resultater
Med 2008 som baseline for opfølgning på resultaterne har Grundfos nået sit mål i forhold til CO2-udledningen og fortsætter udviklingen med øget fokus og engagement.


    Facebook Twitter LinkedIn