Vand får verden til at løbe rundt

Vi spiller en vigtig rolle

Vand er en forudsætning for fødevareproduktion og økonomisk vækst – og ikke mindst for vores overlevelse. Derfor tæller hver eneste dråbe. At sikre vand i den rette kvalitet, på rette tid og sted og i den rette mængde er nu en af verdenssamfundets største udfordringer. Hos Grundfos ved vi, at vi spiller en vigtig rolle.

Vandstrategien
Vi har forpligtet os til inden 2025 at reducere vores samlede vandforbrug med 50 % i forhold til 2008 og at øge kvaliteten af det vand, vi udleder, så det på sigt ikke skader miljøet.

Inden for de områder, hvor det gør en forskel, vi vil rense vandet, så det altid har en højere kvalitet end det vand, vi modtager. Vi tror på, at vi kan løfte vandudfordringen ved at udvikle løsninger og fremvise cases, som ikke kun er begrænset til vores produkter og ydelser.

Viden – Reduktion – Engagement og påvirkning
Vi tackler vandudfordringen fra forskellige vinkler med udgangspunkt i følgende tre spor: Viden – Reduktion – Engagement og påvirkning.

Under ”Viden” indsamler vi den nødvendige viden og forståelse af, hvor vi anvender vand direkte på vores lokationer samt hvor meget og hvordan. Under ”Reduktion” fastsætter vi mål, overvåger resultater, udvikler teknologier og skaber platforme til videndeling. Under ”Engagement og påvirkning” forsøger vi at få politisk indflydelse, involvere forbrugerne af vand, give kunderne vandeffektive løsninger og investere i vandprojekter, som ikke begrænser sig til vores egen ”andedam”.

Frugten af arbejdet
Som virksomhed tror vi på, at store ændringer starter med små handlinger. Grundfos Water Risk Assessment giver os mulighed for at identificere væsentlige indsatsområder og er samtidig en retningslinje for prioritering af vores indsats.

Ud over at give os et yderligere skub fremad udgør det globale Water Efficiency Programme også en platform for at skabe og udvikle innovative løsninger. Drivkraften bag dette og vores største aktiv er, at vores medarbejdere har det højeste engagement.


    Facebook Twitter LinkedIn