If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
GFS_WASTEWATER_INTRODUCTION_TASK1_TOPIC THUMB.MASTER

Tillykke – du har nu gennemført kurset!

Kære [firstname] [lastname]

Tillykke – du har nu gennemført kurset om spildevand i erhvervsbygninger. Vi håber, at du har haft glæde af det og har lyst til at lære endnu mere.

Hvis du vil vide endnu mere om dette emne, kan du downloade spildevandsguiden nedenfor eller vores rapport om beholderanlæg.

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet

Topic completion

Default
Recommended for you
Varmecirkulationspumper
Varmtvandsanlæg
Løftestationer
Drænpumper
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy