Slutkunde

Vigtig produktinformation ang. Grundfos
Unilift APB 3-fasede drænpumper og
Multilift MSS 3-fasede løftestationer

Vi kontakter dig, da vi mener du kan have en af ovennævnte produkter installeret.

Egne undersøgelser har vist, at under specifikke forhold er der risiko for, at man kan få elektrisk stød ved at bruge produkterne. Berør derfor ikke en af de berørte pumper eller løftestationer, hvis den er installeret og sluttet til.

Det drejer sig kun om følgende produkter, og det er kun produkterne produceret inden for den angivne periode, der udgør en risiko, da designet i andre modeller er anderledes:

  • Unilift APB 3-fasede pumper produceret fra uge 49, 2016 til uge 37, 2017
  • Multilift MSS 3-fasede løftestationer produceret fra uge 27, 2012 til uge 37, 2017

Vi beder dig venligst straks undersøge og bekræfte, at du har en Unilift APB 3-faset drænpumpe eller en Multilift MSS 3-faset løftestation. Hvis du har, vil vi bede dig med det samme kontakte din lokale installatør for at få produktet udskiftet eller repareret.

 

Hvis du har et af de berørte produkter fra den angivne periode installeret:

  • Rør ikke ved pumpen, mens den er tilsluttet.
  • Hvis du vil tjekket produktet, skal du først afbryde det.
  • Hvis du er i tvivl om, hvordan du afbryder pumpen eller løftestationen, bedes du straks kontakte din lokale installatør og aftale et besøg, så installatøren kan udskifte eller reparere produktet.
  • Reparation eller udskiftning sker naturligvis uden udgifter for dig.
  • Skulle du have en mobil enhed, bedes du ikke bruge den.

Vi undskylder for enhver ulejlighed, dette måtte medføre, hos Grundfos har vi altid højeste fokus på kvalitet og pålidelighed.

Download instruktioner til at indentificere berørte produkter