Det kører bare, som det skal med Grundfos Service

Overview_TEXT

Beskrivelse

Copenhagen Business School (CBS) har med to vedligeholdelsesaftaler med Grundfos fået styr på sin store pumpepark. Og maskinmester John Møller Christensen har fået en lettere og tryggere hverdag, fordi han ved, at kompetente kræfter holder øje med både rentvands- og spildevandspumperne.

CBS’ bygninger er fordelt på 7 lokationer på Frederiksberg og spreder sig over et areal på i alt 120.000 m2 – eller hvad der svarer til 17 fodboldbaner. Derfor er der også nok at se til for John Møller Christensen, der er maskinmester på CBS i afdelingen Campus Services Byg og Plan. Han har det tekniske ansvar for alle installationer som el, vand, ventilation og pumper på alle lokationer. ”Jeg får assistance af min elektriker, men vi kan ikke nå at komme ud til alt. Jeg kom til CBS for snart 3 år siden, og det har været et detektivarbejde at få tingene til at køre, som de skal. Tidligere blev der bare slukket for tingene, når de ikke virkede.”

Specialisering giver tryghed
Hos CBS slukker man ikke længere bare for installationerne, når de ikke virker. En af de ændringer, der er med til at sikre, at alt fungerer, som det skal, er indgåelsen af to vedligeholdelsesaftaler med Grundfos. CBS har en rentvandsaftale på varmepumperne og en spildevandsaftale på spildevands- og drænvandspumpestationerne.

Hos Serviceafdelingen i Grundfos er der en skarp opdeling mellem de to typer opgaver, så kunderne kan være sikre på, at serviceteknikerne har et dybdegående kendskab til det område, de beskæftiger sig med. ”Enten arbejder man med rent vand eller med spildevand – ikke begge dele. Det er for at sikre, at spildevand ikke blandes med rent vand. Og det gælder både på værkstedet og for de serviceteknikere, der tager ud til kunderne,” forklarer Ole Schmeltzer, serviceleder for Grundfos’ serviceafdeling på Sjælland. Ligesom serviceafdelingen for Jylland og Fyn håndterer serviceafdelingen på Sjælland både opgaver på eget værksted og ude hos kunderne.

CBS har da også en fast servicetekniker tilknyttet, og det personlige samarbejde er noget, John Møller Christensen sætter stor pris på. ”Ved akutte problemer virker det, som om serviceteknikeren er her i løbet af en halv time – selvom han befinder sig i den anden ende af Sjælland. Det er imponerende.

Økonomiske fordele
Kunder som CBS, der har en vedligeholdelsesaftale, kan frit tilkalde en servicetekniker inden for normal åbningstid uden at skulle betale et udkaldsgebyr. Men driftsforstyrrelser tager ikke hensyn til, om det er dag eller nat, og derfor har Grundfos’ kunder også mulighed for at tilvælge ’frit tilkald’. Så er man som kunde sikker på, at der hurtigt bliver taget hånd om problemet uden ekstraregning for tilkald af servicemontør - også uden for normal arbejdstid. Kunder med en serviceaftale opnår også andre konkrete fordele såsom ekstra rabat på reservedele og garanti på udførte reparationer.

Sikkerhed i hverdagen
En af de største fordele for CBS ved at have en vedligeholdelsesaftale er det årlige tilsyn med hele pumpeparken, hvor der udarbejdes en skriftlig redegørelse (tilstandsrapport). ”Vi undersøger, om pumperne fungerer, som de skal, og om der er noget i pumpebrønden, der er ved at blive tæret i stykker, og vi måler den elektriske modstand i pumpen for at sikre, at der ikke er kommet vand ind i pumpen,” siger Ole Schmeltzer. Han tilføjer, ”Som andre mekaniske ting bliver pumper slidt efter nogle år og skal udskiftes. En af vores vigtigste opgaver er at fortælle kunden, hvornår en pumpe er tjenlig til udskiftning, så pumperne ikke bare kører, til de ikke virker mere. Det giver en sikkerhed for, at pumperne virker, når der virkelig er behov for det, fx under skybrud.”

Hos CBS har man løbende fået skiftet pumper og pumpebrønde, så alt nu fungerer optimalt. Bl.a. er der installeret LCD108-niveaustyreenheder med en LT200-tryktransmitter, så væskestanden i pumpebrøndene kan overvåges nøje. ”Det er virkelig noget, der virker. Tidligere fik vi ingen alarm, hvis rotter fx gnavede ledningerne til niveauvipperen over. Det gør vi nu, for vi har hele tiden en måling på, præcis hvor meget væske der er i brønden,” fortæller John Møller Christensen og tilføjer: ”Det hele kører bare, som det skal, og det er sjældent, vi behøver at tilkalde en servicetekniker. Og da det hele skulle startes op, sendte Grundfos en tekniker, der sørgede for at sætte det rigtigt i drift.”

Overblik og effektivitet
En vedligeholdelsesaftale kan have stor betydning for Grundfos’ kunder – både praktisk og økonomisk. ”Ofte har kunderne ikke nogen ansat, der tilser pumperne regelmæssigt, og derfor tænker de ikke over, om pumperne virker, før det løber over. Spildevandspumper og pumpebrønde er jo gemt væk under et dæksel i en vej og er ude af syne. Specielt ved drænvandspumper opstår problemerne først, når der er skybrud, og så er det jo for sent. En vedligeholdelsesaftale minimerer risikoen og giver sikkerhed for, at pumperne virker, når de skal,” siger Ole Schmeltzer.

Han uddyber: ”Kunder med en vedligeholdelsesaftale får registreret alle deres pumper. Det betyder fx, at hele CBS’ store pumpepark er registreret, og vi dermed kan give den mest effektive tekniske assistance, fordi vi ved præcist, hvilke pumper de har, og hvor de er installeret.”

Sidste gang CBS oplevede problemer, var i forbindelse med et usædvanlig voldsomt skybrud i juli 2011, hvor hele København og Frederiksberg blev ramt. Siden har CBS indgået vedligeholdelsesaftale med Grundfos og fået udskiftet pumpebrøndene. ”Nu virker det bare,” siger John Møller Christensen. ”Og vi har ikke haft problemer siden 2011. Det skyldes måske, at vi har fået udskiftet brøndene.”

Yderligere oplysninger
Grundfos DK A/S
Ole Schmeltzer
Serviceleder, serviceafdeling Sjælland
Telefon 23 82 73 49
oschmeltzer@grundfos.com

Emne:

Copenhagen Business School (CBS) har med to vedligeholdelsesaftaler med Grundfos fået styr på sin store pumpepark. Og maskinmester John Møller Christensen har fået en lettere og tryggere hverdag, fordi han ved, at kompetente kræfter holder øje med både rentvands- og spildevandspumperne.

Sted:

København, Frederiksberg

Virksomhed:

Copenhagen Business School (CBS)

Related Products_TEXT