Kølenørder med succes - mestre i store køleanlæg

Overview_TEXT

Beskrivelse

Anders Dam kalder selv sin virksomhed for et projektkontor. Et kontor, som på få år har markeret sig med køleløsninger i totalentreprise, der ikke er lige efter bogen. For sådan arbejder Anders Dam og hans lille skare af medarbejdere og leverandører ikke. A-Comfort udfordrer både vanetænkning og teknologier. Det er køleanlægget i et stort, spektakulært byggeprojekt i København et godt bevis på.

”Vi var så heldige, at det var Anders, der vandt udbuddet.” Sådan indleder Kim Jensen, projektchef i et af Ørestadens mest omtalte byggeprojekter, sin beskrivelse af samarbejdet med A-Comfort.

Når projektchefen efterfølgende bruger ord som ’dybt professionelle’, ’de ved, hvad de taler om’ og ’yderst samarbejdsvillige’, er det i tråd med det indtryk, som det sjællandske kølefirma har efterladt hos salgsdirektør Brian Sørensen og projektsalgsingeniør Per Schou Hansen fra Grundfos. ”Det har været udfordrende og lærerigt,” lyder det herfra om processen, der har skabt en køle- og pumpeløsning, der er meget anderledes end den, som var beskrevet i udbudsmaterialet for byggeriet.

For først vandt A-Comfort udbuddet, og herefter præsenterede man bygherren for den løsning, som ville give det bedste resultat.

Tungtvejende argumenter
”Vores alarmlamper blinkede over den konstruktion, som var foreskrevet i udbudsmateriale,” fortæller Anders Dam. ”Men rådgiverne, der havde udarbejdet materialet, tog ansvaret for løsningen, så vi bød på den udbudte opgave og vandt. Men i den efterfølgende projektgennemgang havde vi allieret os med en støj- og vibrationsekspert, der beskrev risikoen for, at støj- og vibrationer fra anlæggene kunne forplante sig i hele bygningen. Vi foreslog i stedet, at anlægget blev redesignet, bl.a. med indbyggede vibrationsdæmpere, og resultatet blev, at man bad os komme med et forslag til, hvordan vi syntes, det skulle være. Det er alt sammen efterfølgende blevet godkendt i et godt samarbejde med rådgiverne.”

Udfordringen ved anlægget er, at det er opbygget i fire store ’containere’, som er ophængt i bygningens tagkonstruktion – 25 meter over jorden. Teknisk chef hos A-Comfort, Kasper Drachmann, forklarer:

”Anlægget skulle kunne præfabrikeres, så de færdige enheder ’bare’ kan løftes på plads og placeres i en fordybning i taget. Det gør anlægget usynligt fra jorden. Men da der er tale om en rammekonstruktion i stål med en bredde på 3,9 meter, en længde på 10 meter og en højde på 3,4 meter, er totalvægten afgørende for, at rammerne overhovedet kan holde, at bygningen kan klare vægten og for, at vi kan finde en kran, der overhovedet kan løfte enhederne på plads. Derfor har vi reduceret vægten af hver container med fem tons, så de nu kun vejer 16 tons, hvortil kommer yderligere en ramme med en vægt på fem tons, som monteres oven på den første. Den ramme danner platformen for tørkølerne, der afgiver varmen fra kølemaskinerne.”

Kasper Drachmann forklarer, at vægten er nedbragt ved bl.a. at fjerne stål, lave alle rør i rustfrit stål i stedet for sort stål og ved at reducere den oprindelige størrelse på rammerne med 20 %, hvilket også er nødvendigt for at elementerne kan fragtes fra A-Comforts lejede montagehal i Køge til byggepladsen. Der er en del broer undervejs, og i forvejen er transporten nødt til at foregå i nattens mulm og mørke, for at genere trafikken mindst muligt.

Fra to til fem pumper på mindre plads
Med 20 % mindre plads måtte hele opbygningen af anlæggene gentænkes, og i den endelige løsning er det kun kompressorerne, der er placeret som i det oprindelige udbud. Men hvordan sikrer man sig allerede på planlægningsstadiet, at alle komponenter kan være der?

Man konstruerer alt ned til allermindste detalje og i 3D. Her blev det klart, at også pumpevalget måtte revurderes.

”Det oprindelige udbud foreskrev to pumper i hver enhed,” fortæller Anders Dam. ”Men vi kunne se, at der var så stor forskel på, hvad pumperne skulle yde i henholdsvis minimum og maksimum, at det ikke ville kunne fungere. En så stor pumpe ville slet ikke kunne yde så lidt, så vi foreslog i stedet tre pumper, der hver især kunne yde 50 %. Så kunne to pumper tilsammen opfylde kravet til max-ydelse, og den tredje kunne være i reserve. At pumper og rørsystem kommer til at fungere, har vi beregnet ved hjælp af den simulerings-software, vi har indkøbt, og som viser os helt præcist, hvordan vandet løber i rørene ved forskellige parametre.”

Men ét var ydelse, et andet var størrelse. Foruden de tre Grundfos TPE-pumper skulle yderligere to pumper placeres i hver sin ’container’, og i standardudførelse kunne de simpelthen ikke være der, måtte Kasper Drachmann sande efter mange 3D-forsøg. Det blev starten på et tæt samarbejde med Brian Sørensen, Per Schou Hansen og udviklingsafdelingen hos Grundfos, der resulterede i en anderledes, mere kompakt konstruktion, hvor motoren på de en meter høje og 300 kilo tunge pumper står op.

Men så var der også blevet plads til både pumper og en hensigtsmæssig rørføring, hvilket de minutiøse 3D-tegninger bekræftede.

Styr på stumper og helhed
”Mine første erfaringer med 3D startede med et havehegn – et stort ønske fra min kone,” fortæller Anders Dam. ”Det er seks år siden. Jeg hentede et gratis Google-program og lavede en overbevisende præsentation til hende. Det gav mig idéen til, at vi måtte kunne bruge 3D i køle-projekteringen, men rør og specielt bøjninger gav programmet problemer. Jeg konsulterede en nørd i vores kontorfællesskab, som ved hjælp af et tilkøbt program til 50 dollars fik det til at fungere. Det er den platform vi stadig arbejder på, og den er helt retvisende.”

Men det er kombinationen af 3D og den unikke database, som A-Comfort har opbygget, der har vist sig at give enorme fordele i hele processen.

”Tidligere gik vi typisk ud og spurgte to leverandører om tilbud på hver eneste standardkomponent til en opgave. Og så valgte vi den billigste,” fortæller Anders Dam. ”Nu har vi en gang for alle besluttet, hvad der er de bedste valg, fordi de passer optimalt sammen. Alle komponenter er derfor registreret i et CSC-system, som vi tror bliver en fælles standard på fremtidens byggepladser. Både tegninger og selve den individuelle komponent på byggepladsen forsynes med et ID-nummer, hvilket betyder, at vi på tilbudsstadiet er sikre på, at absolut alle komponenter er med i prisen. Det betyder også, at vi kan udskrive en stykliste i samme sekund, et projekt er godkendt, så alle komponenter kan leveres samlet på byggepladsen. Vi kan samtidig generere den nødvendige dokumentation for anlægget, ligesom kunden i forbindelse med drift og vedligehold kan efterspore og genbestille den enkelte komponent. Vi arbejder også på, at det på stedet bliver muligt at søge detaljerede oplysninger om komponenterne, fx alle data om den aktuelle pumpe direkte fra Grundfos, måske via en QR-kode.”

En ny tankegang
Anders Dam peger på, at A-Comfort forsøger at afklare alle beslutninger på kontoret i stedet for på byggepladsen. ”De ting, der måske koster 1 krone at rette på tegningen, koster 10 kroner at rette på værkstedet og 100 kroner på byggepladsen,” siger direktøren, der ikke lægger skjul på, at de særlige metoder og processer, som A-Comfort arbejder efter, dybest set er lavet for at give tryghed internt hos firmaets syv medarbejdere. Syv kølenørder, der i øjeblikket får lov til at prøve kræfter med nogle af de største og mest udfordrende opgaver på køl i Danmark.

Antallet af medarbejdere er en del flere, end Anders Dam egentlig havde forestillet sig, da direktøren som 29-årig, med en solid baggrund som maskinmester, i 2005 stiftede A-Comfort. Dengang var ambitionen en enkeltmandsvirksomhed. I dag er A-Comfort vokset til at blive et projektkontor, hvor der hentes specialister ind til særlige opgaver, og hvor der er opbygget et tæt samarbejde med leverandørerne, der gøres til en del af de løbende projekter.

”Det er bl.a. en helt ny måde, vi tænker styringer på,” indskyder Kasper Drachmann. ”Vi har virkelig udfordret folkene fra Grundfos, og det har været et supergodt samarbejde. Resultatet er styringer, der opbygges i moduler, som kan skaleres til lige præcis dét, de skal bruges til.”

Også Anders Dam har lovord til overs for samarbejdet med Grundfos, ligesom byggeriets projektchef, Kim Jensen, udtrykker stor tryghed og tilfredshed med valget af den danske pumpeleverandør til projektet.

Den indlysende måde
Anders Dam angiver selv sit gigantiske netværk, sin uddannelse og sit ufravigelige krav om engagement som væsentlige årsager til virksomhedens succes. ”Som maskinmester er man vant til at arbejde med alt dét, der er rundt om teknikken, så jeg tror, vi er nemme at arbejde sammen med. Vi forstår at sætte os ind i, hvad andre skal bruge, og vi er tæt på dem, så vi forstår at være på forkant med udviklingen. Og så er vi alle dybt engagerede i dét, vi arbejder med. Ellers arbejder man ikke hos A-Comfort. Vi er nok et anderledes kølefirma, selv om jeg synes, det er den eneste måde at være det på,” afrunder den dynamiske direktør artiklen, der blev indledt med en storkundes bekræftelse på, at sådan opleves det også i virkeligheden. 

Emne:

A-Comfort udfordrer både vanetænkning og teknologier. Det er køleanlægget i et stort, spektakulært byggeprojekt i København et godt bevis på.

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Grundfos DK A/S