Så er det nemt at indregulere helt præcist

Overview_TEXT

Beskrivelse

Overmontør René Gravgaard fra vvs-firmaet Ulrik Winther A/S i Bjerringbro har testet ALPHA3, og han er begejstret for, hvor nemt systemet er at arbejde med. Indreguleringen bliver helt præcis, fordi ALPHA3 måler på hver enkelt radiator i bygningen og på rørene fra pumpen til den aktuelle radiator, lige som ALPHA3 kan benyttes til indregulering af gulvvarmeanlæg.

”Systemet fortæller dig trin for trin, hvad du skal gøre. Du kan faktisk ikke gøre noget forkert,” siger overmontør René Gravgaard, der har testet ALPHA3 for Grundfos. Systemet består af en pumpe, en reader og en app. Afprøvningen skete i Renés eget hus i Bjerringbro, der er udstyret med et centralvarmeanlæg med Stoker.

”Når readeren er klikket på pumpen, kommunikerer den med den app, du har installeret på enten din smartphone eller tablet, og som du har med rundt i huset under arbejdet. I mit tilfælde befinder fyrrummet sig i en udbygning, så her placerede jeg en ekstra reader i huset for at sikre mig, at der var forbindelse,” fortæller René Gravgaard. ”De to readere kommunikerer med hinanden og finder selv ud af, hvem der har hovedrollen, så det er helt uproblematisk.”

Rum for rum
Herefter begynder registreringen af hver enkelt radiator eller gulvvarmeenhed. René Gravgaard forklarer: ”Først beder appen dig fortælle, hvilket rum du er i. Det kan du hurtigt gøre ved at klikke på en række forprogrammerede forslag. Så opmåler du rummets areal og fortæller hvilken varmeeffekt, du ønsker. Herefter indtaster du, hvor mange termostater der er i rummet og detaljer om radiatorerne – type, højde, længde, lag og profiler. Så lukker du alle andre ventiler i huset og lader den aktuelle ventil være helt åben. Nu registrerer systemet hvor meget, der løber igennem. Det tager ca. ½ til 1 minut.” 

Når alle radiatorer eller gulvvarmeanlæg er registreret kan indreguleringen begynde.

Klar, parat, indreguler!
”Man tager føleren af ventilen, hvorefter appen registrerer, hvor meget vand der løber igennem,” fortsætter René Gravgaard. ”På skærmen kan du nu i et diagram se den indstilling, som systemet har beregnet til at være den optimale for den pågældende ventil. I takt med at du drejer på ventilen, markerer både lyd og diagram, hvornår du rammer den helt nøjagtige indstilling. Det har aldrig kunnet gøres så præcist før,” konstaterer den jyske vvs-montør.  

Alle informationer gemmes som en PDF-fil, der kan videresendes og printes. I Tyskland er det et lovkrav, at en sådan rapport eksisterer for hver bolig, og René Gravgaard undrer sig lidt over, at der ikke er indført noget tilsvarende her i landet. ”Med al den snak, der er om energibesparelser, synes jeg, der burde være mere fokus på indregulering. Og det handler jo i høj grad også om komfort, for med ALPHA3 kan vi sørge for den helt optimale temperatur i hvert enkelt rum. Det synes jeg faktisk er en del af mit job som professionel.”

FACTS

Systemet består af ALPHA3-pumpen, en reader, der klikkes på pumpen under indregulering, og en app, som installeres på installatørens smartphone eller tablet. Appen – med navnet Grundfos GO Balance –  kan hentes til iOS via App Store og til Android via GooglePlay.

ALPHA3 med indregulering giver besparelser på el- og varmeregningen og bedre komfort i boliger med følgende anlæg:

  • Indirekte fjernvarmeanlæg og centralvarmesystemer med to-strengs-radiatorsystemer udstyret med ventiler med forindstilling (statiske ventiler)
  • Direkte fjernvarmeanlæg med pumpe til opblanding og med ventiler med forindstilling
  • Gulvvarmeanlæg installeret med forindstilling i fordelerrøret.

ALPHA3 giver bedre afkøling af returtemperaturen, hvilket gør det muligt at sikre en forskel på mindst 30° C på ind- og udløbstemperaturen og dermed undgå udgiften til afkølingsbidrag til fjernvarmeværket.

ALPHA3: samme grundlæggende funktioner som ALPHA2

  • Sommerfunktion: pumpen motionerer sig selv en gang i døgnet, hvilket modvirker, at pumpen sætter sig fast ved længere perioder med stilstand
  • Indbygget tørløbssikring: sikrer, at pumpen stopper, når der er ikke er vand i pumpehuset. Det giver lang levetid; selv under meget vanskelige driftsbetingelser
  • Antiblokering: vibrationer løsner aflejringer efter længere tids stilstand. Det giver problemfri drift og reducerer behovet for service
  • AUTOADAPT: analyserer automatisk varmeanlægget, finder den optimale indstilling og justerer løbende driften efter ændringer i behovet
  • Energieffektivitet: med sit lave energieffektivitetsindeks på 0,15 og et effektforbrug helt ned til 3 W kan husejere minimere deres el- og varmeforbrug betragteligt.

Emne:

Indreguleringen bliver helt præcis, fordi ALPHA3 måler på hver enkelt radiator i bygningen og på rørene fra pumpen til den aktuelle radiator, lige som ALPHA3 kan benyttes til indregulering af gulvvarmeanlæg.

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Grundfos DK A/S

Related Products_TEXT