Amagerværket

Overview_TEXT

Beskrivelse

Afvanding er en vigtig brik i grøn fjernvarme

Med omstillingen af Amagerværkets blok 3 el- og varmeproduktion fra kul til træflis, tager København et afgørende skridt mod at blive en mere grøn hovedstad. Det 5 mia. kr. store byggeri er et gigantisk puslespil af teknologi. Selv om afvanding af en oplagsplads er en stor delentreprise, er det en lille brik i helheden, men den er afgørende for et bedre miljø.

Det er 6 år siden hovedstadens forsyningsselskab HOFOR begyndte at undersøge mulighederne for omstilling af Amagerværkets
kulfyrede blok 3 til en mere bæredygtig kraftvarmeproduktion. Blok 1 blev allerede i 2004 omstillet til at fyre med træpiller, og det er fra de to blokke, godt 600.000 københavnere i dag får varme og varmt vand i hanerne. Når BIO4 snart erstatter blok 3, sker al produktion af el og varme på Amagerværket med biomasse.

Optimal forbrænding med sand
BIO4 er udstyret med et avanceret CFB-anlæg (cirkulerende fluidbed), hvor der tilsættes træflis og ovntørret sand ved hjælp af luft i bevægelse over forbrændingszonen. Det ovntørrede sand har den egenskab, at det bærer og udtørrer træflisen, så forbrændingen ved 800°C bliver optimal på trods af, at flisens fugtighed kan variere mellem 25-60% vand. 

Amagerværket forventer at bruge 6.000 tons ovntørret sand om året med en nøje specificeret kornkurve. Sandet fremstilles på NCC’s nye DrySand-fabrik i Køge

1 skibsladning træflis om dagen
Det er store mængder træflis, der skal landes ved det udbyggede kajanlæg. 1.2 mio. tons om året, hvilket svarer til ca. en skibslast daglig.

”To kraner henter træflisen i skibenes lastrum og afleverer det på et transportbånd, som fører flisen til to kæmpestore haller. Flisen
skal opbevares tørt før forbrænding for at undgå, at der dannes og spredes skadelige svampesporer,” fortæller Kenneth Stange fra NCC Danmark. Som projektchef har han været samarbejdspartner for det projektteam fra Grundfos, der med Børge Holst Hansen, projekt- og klimatilpasningsansvarlig, og projektsalgsingeniør Torben Muusmann i spidsen, har stået for etableringen af et afvandingsprojekt i den store skala.

Fokus på miljøet
På et stort udendørs areal ved kajkanten er der plads til opbevaring af hele stammer og yderligere træflis, hvis kapaciteten i hallerne ikke slår til. Den udendørs opbevaring stiller særlige krav til håndteringen af overfladevandet, forklarer Torben Muusmann og fortsætter:

”Når arealerne er tomme, løber regnvandet enten direkte i havnen eller til det nærliggende rensningsanlæg, Lynetten. Men når arealerne fyldes, sørger en styring for at lukke for udløbet, og pumperne i 8 store, dobbeltbestykkede betonbrønde tager over. Træflis kan forurene regnvandet, og derfor pumpes vandet over i en 3.000 m3 stor tank, hvorfra der tages prøver for at analysere
forureningen. Er vandet forurenet, sendes det til Lynetten, men der er afsat plads til, at der på sigt kan etableres eget rensningsanlæg på Amagerværket. Det er tørtopstillede pumper i en stor betonbrønd i sammenhæng med en ventilbrønd, der sørger for tømning af tanken, mens en flowmåler til Lynetten-forbindelsen er monteret i en Grundfos PE Flex-brønd.”

Det er ingeniørfirmaet MOE, der som rådgiver for HOFOR har udarbejdet principtegningerne for projektet. Det har dannet grundlag for Grundfos-projektteamets dimensionering af både betonbrøndene til det store afvandingsprojekt og de færdigmonterede Grundfos PE
Flex-brønde, der håndterer spildevand fra forskellige bygninger på området.

Et nyt udflugtsmål
BIO4 er ikke kun et teknologisk pejlemærke, men også bygningens arkitektur har allerede høstet international anerkendelse. Bag den markante bygnings facade af frit hængende stammer af sydafrikansk eukalyptus kan besøgende ad en trappe vandre til toppen af den 40 meter høje bygning.

Her kan man både nyde den imponerende udsigt og i en lille grøn oase af planter, træer og buske blive klogere på Københavns bæredygtige forsyning af varme. Et projekt, der på et tidspunkt var arbejdsplads for 1.150 teknikere og håndværkere og med et enormt
antal brikker, der skulle passe sammen. Det lykkedes, konstaterer NCC-projektchefen Kenneth Stange, der kan give Børge Holst Hansen og Torben Muusmann fra Grundfos hånd på et godt samarbejde i tæt samspil med entreprenørgrossisten Helge Lønhart A/S.

Yderligere oplysninger:

Torben Muusmann
Projektsalgsingeniør
Grundfos DK A/S – Projekt BackOffice
2119 1754
tmuusmann@grundfos.com

Børge Holst Hansen
Projekt- og Klimatilpasningsansvarlig
Bygge & Anlæg - VA Entreprenør
Grundfos DK A/S
40 36 79 23
bholsthansen@grundfos.com


GRUNDFOS-INSTALLATIONER PÅ AMAGERVÆRKET BIO4

INSTALLATIONER I BETONBRØNDE TIL AFVANDING

2 stk. SLV.80.100.4 kW pumper på autokobling og komplet DN100 trykrørsinstallation monteret i Ø1,5 m betonbrønd

2 stk. SL1.80.100.7,5 kW pumper på autokobling og komplet DN150/200 trykrørsinstallation monteret i Ø2,5 m betonbrønd

2 stk. SL1.80.100.4 kW pumper på autokobling og komplet DN150/250 trykrørsinstallation monteret i Ø2,5 m betonbrønd

2 stk. SL1.80.100.5,5 kW pumper på autokobling og komplet DN150/200 trykrørsinstallation monteret i Ø2,5 m betonbrønd

2 stk. SL1.80.100.7,5 kW pumper på autokobling og komplet DN150/250 trykrørsinstallation monteret i Ø2,5 m betonbrønd

2 stk. SL1.80.100.7,5 kW pumper på autokobling og komplet DN150/200 trykrørsinstallation monteret i Ø2,0 m betonbrønd

2 stk. SL1.80.100.4 kW pumper på autokobling og komplet DN150/250 trykrørsinstallation monteret i Ø2,5 m. betonbrønd

2 stk. SL1.80.100.7,5 kW pumper på autokobling og komplet DN150/200 trykrørsinstallation monteret i Ø2,0 m. betonbrønd.


BETONBRØND OG VENTILBRØND VED TANK

2 stk. SEV.80.100.4 kW tørt opstillede pumper med komplet to-vejs trykrørsinstallation med AUMA-motorventiler monteret i Ø3 m betonbrønd, i sammenhæng med Ø2,5 m ventil-betonbrønd, monteret med SIEMENS Flow Sensor og Transmitter samt affugter, varme og ventilation.

GRUNDFOS PE FLEX BRØNDE TIL BYGNINGS-SPILDEVAND        

1 stk. Grundfos PS.R. Ø1700 PE brønd, dobbeltbestykket med SLV.80.80.1,1 kW pumper

2 stk. Grundfos PE Flex Ø1000 brønde, dobbeltbestykket med SEG.40. hhv. 1,2 og 4 kW knivpumper

2 stk. flowmålerbrønde Ø1250 monteret med SIEMENS SITRANS F M MAG3100 Flow Sensor og SITRANS F M MAG5000 Transmitter

1 stk. PE Flex Ø1250 flowmålerbrønd monteret med SIEMENS Flow Sensor og Transmitter.

 Alle brønde er leveret med 40 ton dækselløsning og indløbsspjæld.

Emne:

Med omstillingen af Amagerværkets blok 3 el- og varmeproduktion fra kul til træflis, tager København et afgørende skridt mod at blive en mere grøn hovedstad

Sted:

Amager

Virksomhed:

Amager