ATEX handler om sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed…

Overview_TEXT

Beskrivelse

Når Grundfos har ATEX-godkendte motorer og pumper, der skal repareres, er det den Esbjerg-baserede virksomhed O&J Energy A/S, som de tager fat i. Det gør Grundfos, fordi ATEX-reparationer kræver meget specifikke kompetencer, der sikrer, at alt håndteres efter bogen og fungerer, som det skal, når det efter reparation skal kunne anvendes i en eksplosiv atmosfære.

ATEX handler om to EU-direktiver, der beskriver, dels hvilke krav der stilles til materiel og udstyr, der skal anvendes i områder med eksplosive atmosfærer, og dels hvilke krav der stilles til virksomheder, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære. Sikkerheden er helt central, og det er ikke alle virksomheder, der har de rette kompetencer og den rette uddannelse til at udføre ATEX-opgaver. Og det ved Grundfos.

”Når vi har ATEX-opgaver i Danmark, som skal løses, henviser vi kunderne til O&J Energy, som vi har et godt samarbejde og partnerskab med,” fortæller Lasse Mikkelsen, der er servicechef hos Grundfos. ”De er blandt de stærkeste på ATEX-området i Danmark, og de er i forvejen Grundfos-servicepartner.”

Med beliggenheden i Esbjerg er mange af O&J Energys ATEX-opgaver relaterede til offshore-arbejdspladser på Nordsøen. ”Men vi håndterer ikke kun offshoreopgaver. Vi udfører også ATEX-opgaver for bl.a. industrivirksomheder og for medicinalindustrien og er i det hele taget landsdækkende i forhold til ATEX-opgaver,” siger Kenn Pedersen, der er driftsleder på det elektromekaniske værksted og overordnet ansvarlig for virksomhedens ATEX-opgaver og interne ATEX-uddannelse.

Det er væsentligt for O&J Energy at have ATEX-autorisationerne i orden, så kunderne ved, at arbejdet bliver udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. ”Almindelige motorer skal – i citationstegn–  bare repareres,” fortæller Kenn Pedersen. ”Men når vi reparerer ATEX-udstyr, skal vi være sikre på, at alt udføres 100 % i overensstemmelse med direktiv og certifikat, ellers kan det få store konsekvenser for både mennesker og udstyr. Det arbejde, vi laver, er ikke kun et håndværk, det drejer sig især om sikkerheden for andre mennesker.”

Derfor sørger O&J Energy også for grundig uddannelse af det personale, der tager sig af ATEX-opgaverne. ”Alt handler om sikkerhed, sikkerhed og atter sikkerhed,” understreger Kenn Pedersen. ”Vi afholder årligt et internt kursus, hvor alle de personer, der arbejder med ATEX, bliver opdateret på alt, hvad der har med ATEX-sikkerhed at gøre. Det drejer sig om syv personer på værkstedet, som arbejder med det område, og som derfor får en helt speciel uddannelse.”

Den seneste opgave, O&J Energy har løst for Grundfos, drejede sig om reparation af syv motorer fra Karup Lufthavn. Der var tale om syv stk. BP.45-5 K-borerørspumper til brændstof, som havde påmonteret 7,5 kW ATEX-motorer fra Brook Crompton. O&J Energy er certificerede til at reparere motorer fra Brook Crompton, og selvom motorerne var fra 1985, lykkedes det at så dem til at køre igen.”

O&J Energy har brede ATEX-kompetencer og må servicere stort set alle typer af motorer inden for området. ATEX er et komplekst område, men opgaverne udgør kun en lille del af Grundfos’ samlede opgaveportefølje, og derfor giver det god mening for os at sende opgaverne videre til O&J Energy,” siger Lasse Mikkelsen. Han tilføjer: ”For Grundfos er det vigtigt, at vi har et stærkt partnerskab med vores servicepartnere. Og det er først stærkt, når vi bruger hinanden og skaber forretning for hinanden”.

Emne:

Når Grundfos har ATEX-godkendte motorer og pumper, der skal repareres, er det den Esbjerg-baserede virksomhed O&J Energy A/S, som de tager fat i. Det gør Grundfos, fordi ATEX-reparationer kræver meget specifikke kompetencer, der sikrer, at alt håndteres efter bogen og fungerer, som det skal, når det efter reparation skal kunne anvendes i en eksplosiv atmosfære.

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Grundfos DK A/S