Østrigsk vandværk: "Vi troede ikke, at det var muligt at opnå så store energibesparelser."

Overview_TEXT

Beskrivelse

Baggrund

Første gang Christian Portschy så den "lille" nye trykforøgerpumpe fra Grundfos, blev han noget bekymret.

"Jeg var meget skeptisk," fortæller Christian Portschy, der er adm. direktør på vandværket Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB).

WVSB havde arbejdet sammen med Grundfos i mange år - primært inden for dykpumper, da Christian Portschy hørte, at Grundfos var i gang med at teste en ny ekstra stor serie af CR-flertrinspumper. Portschy mente, at hans vandværk kunne bruge pumperne til trykforøgning efter sandfiltrering/returskylning for at lede vandet ind i lagerbeholderne - og Grundfos mente, at den nye CR-pumpe kunne udføre det samme arbejde op til 30 % mere effektivt end deres nuværende pumper fra et andet mærke. Christian Portschy ville gerne prøve den nye pumpe, men da han så, hvor lille den var, blev han betænkelig. "Jeg troede ikke, at pumpen kunne levere det nødvendige vandtryk," fortæller han. Han tilføjer, at WVSB’s førsteprioritet er at sikre en sikker, energi- og omkostningseffektiv vandforsyning til Oberwarts 50,000 indbyggere.

Kunne CR-95-pumpen klare opgaven?

Løsning og resultat

Under idriftsætningen i maj 2017 opstod der yderligere usikkerhed, siger Christian Portschy. Teknikerne i kontrolrummet var i tvivl: Er elforbrugstallene korrekte? Bliver den lille motor overbelastet? Kører pumpen stadig i sin karakteristikkurve? Leverer den nu også 25 liter i sekundet - op til 8 liter mere i sekundet end de store, gamle pumper? Og virkede den overhovedet? Den larmede ikke så meget...

Det varede dog ikke længe, før al tvivl var fejet af bordet. De første målinger viste, at for hver liter leveret pr. sekund brugte den nye Grundfos CR-95 689 W sammenlignet med de gamle pumpers 895 W. Yderligere evalueringer viste et besparelsespotentiale på op til 30 %.

"Pumpen fungerer virkelig," siger Christian Portschy. "Tallene bekræfter den store energibesparelse. Vi var ret overraskede over pumpens ydelse."

WVSB har planer om at erstatte de tre andre ældre pumper på trykforøgerlinjen med CR 95-pumper i de kommende måneder.

"Vi har opnået store energibesparelser med blot én pumpe," siger Christian Portschy. Han tilføjer, at pumpen passer godt ind i vandværkets bæredygtighedsmål, der bl.a. omfatter egen energiforsyning fra solceller som installeres på omkringliggende hustage. Takket være de 200 solcellepaneler og den nye pumpe samt det lavere energiforbrug kan WVSB nu bruge vigtigt udstyr i tilfælde af strømsvigt.

"Vores fremtidige mål er fortsat at sikre en bæredygtig vandforsyning til befolkningen i lokalområdet. Jeg er meget stolt over, at vi har taget endnu et skridt på vejen mod vores vision for fremtiden, så vi kan levere denne dyrebare ressource til fremtidige generationer."

dkwcmap10.emea.group.grundfos.com:4502/cf#/content/gdk/da/cases/find-case/austrian-utility-we-didnt-believe-energy-savings-of-this-size-were-possible.html

Emne:

Trykforøgning til vandforsyning

Sted:

Google Map

Oberwart, Südliches Burgenland, Østrig

Virksomhed:

Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB)

Christian Portschy står ved Grundfos CR 95-pumpen til trykforøgning. Christian Portschy er adm. direktør på vandværket Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB) i Südliches Burgenland i Oberwart i Østrig.

Grundfos CR 95-flertrinspumpe hos WVSB i Oberwart i Østrig. Pumpen var meget mindre end den tidligere, ældre pumpe fra et andet mærke, der blev anvendt til trykforøgning/filtrering. Kunne den klare opgaven?

"Vores fremtidige mål er fortsat at sikre en bæredygtig vandforsyning til befolkningen i lokalområdet," udtaler Christian Portschy, der er adm. direktør for vandværket WVSB i Oberwart i Østrig.