Svensk begejstring over teamwork og besparelser på tryksatte spildevandsnet

Overview_TEXT

Beskrivelse

Svensk begejstring over teamwork og besparelser på tryksatte spildevandsnet  Jan Magnusson, formand for en forening med 670 ejendomme i Midtsverige, fortæller, at Grundfos hjalp med at designe, dimensionere og modellere spildevandsnettet samt forbinde det med det kommunale rensningsanlæg. ”Det var kompliceret, men det er forløbet utroligt smertefrit,” siger han.

Situationen
Sveriges største boligejerforening stod over for en udfordring. Året var 2012. Området var Lidköping i Midtsverige – ejendomme og gårde spredt over 100 km2 med bølgende bakker, søer, skov og strand.


”Dette område er meget typisk for den svenske natur. Der er langt mellem ejendommene, og mange har deres egne brønde og kloakker,” siger Jan Magnusson, formand for boligejerforeningen Kållands Vatten og Avloppsförening (Kållands VA) i Lidköping, Sverige.


Desuden ligger en stor del af området i en vandbeskyttelseszone. En ny svensk lov kræver, at alle ejendomme i områder som dette er tilsluttet det kommunale drikkevands- og spildevandsnet. Boligejere uden for bygrænserne skal finansiere og opføre deres egne ledninger.


”Kommunen ville ikke påtage sig dette ansvar, så det var op til boligejerne selv at finde en løsning,” siger Jan Magnusson. Samtidigt stillede kommunen strenge krav til bortledning af spildevand fra ejendommene. Derfor – som det er almindeligt over hele Sverige – blev Kållands VA dannet for at løse udfordringen som en gruppe, forklarer han.


I 2006 blev alle ejendommene tilsluttet den kommunale vandforsyning. Boligejerne vidste, at kommunen også ville presse dem til at bortledning af kloakvand. Derfor valgte Kållands VA i 2012 også at tilføje spildevand – hvilket var en noget større udfordring.


”Da vi startede, vidste vi ikke, at projektet ville være så omfattende,” siger Jan Magnusson. ”Det voksede med tiden. Flere og flere viste efterhånden interesse for projektet. I begyndelsen var vi kun omkring 260-280 ejendomme. Vi endte med at være omkring 670. Det var virkelig et stort projekt,” siger han. ”Og vi løste alle problemet i fællesskab. I samarbejde med Grundfos, naturligvis.”


LøsningenKållands VA bad Grundfos om at levere spildevandspumper, men virksomheden gjorde mere end bare det, fortæller Jan Magnusson.


”Grundfos kortlagde systemet og dimensionerede nettet,” siger han. ”De udarbejdede en konstruktion til hver del og inddelte nettet i mindre forgreninger. Herefter udarbejdede de et kort over hele systemet og kom med forslag til mellemliggende pumpestationer. Og selvfølgelig størrelsen og dimensionerne på pumper og rør.”


Grundfos' specialister på Grundfos Water Utility Competence Centre anvendte et avanceret hydraulisk værktøj kaldet SIMPS – hvilket står for Simulations of Pressurized Sewer Networks – til dimensionering af pumper, rør og pumpestationer. Grundfos leverede præfabrikerede pumpestationer (PPS) til 530 lokationer + 16 større, mellemliggende PPS'er til netværkspumpestationer. Til sidst omfattede hele konstruktionen 130 km rørledning.


SEG AUTOADAPT-grinderpumper på mindre PPS'er eliminerede behovet for ekstra pumpestyringer, afbrydere og ekstra kabler, da det hele er indbygget i pumpen. Dette halverer installationstiden. ”Vi reducerede de samlede installationsomkostninger med 50 %,” siger Kjell Asplund fra Grundfos Sverige.De mellemliggende PPS-netværksstationer anvendte SEG- og SLV-spildevandspumper fra 4 til 11 kW.


Denne konstruktion – med 16 mellemliggende PPS'er og små til mellemstore pumper i stedet for nogle få meget store pumpestationer med motorer på mange kilowatt – var med til at reducere driftsomkostningerne og energiforbruget, tilføjer han.


”Det betød, at hver husholdning kunne bruge den mindste mulige pumpestørrelse. Og så var de mindre pumper i de mellemliggende PPS'er endda energibesparende sammenlignet med nogle få PPS'er med store pumper,” siger han.

Resultatet
Det tog foreningen tre år at gennemføre projektet. ”Vi har haft meget få problemer med opstarten i alle disse områder,” siger Jan Magnusson. ”Vi har haft meget få stop. Hele processen har været en utrolig smertefri.”


Hvad angår udstyret, tilføjer han, klager de ikke.”Lige nu er vi i gang med at servicere alle pumper under garantien, og vi har kigget på de første næsten 200 pumper. Vi har endnu ikke fundet en eneste pumpe med fejl. De fungerer alle problemfrit efter tre års drift. Det mener vi, er rigtig godt.”


Grundfos leverede
Rådgivning om systemdesign, herunder SIMPS-softwaremodellering, kortlægning og dimensioneringUdstyr, herunder

  • 530 præfabrikerede standardpumpestationer (PPS) i polyethylen
  • 5 dobbelte PPS i glasfiber- 11 dobbelte PPS i polyethylen
  • SEG AutoADAPT-grinderpumper til standard
  • PPS- SEG AutoADAPT-grinderpumper til netværks-PPS
  • SLV-spildevandspumper til netværks
  • PPS- Dedicated Controls
  • CIU 252 (kommunikationsenheder)

Emne:

Besparelser på tryksatte spildevandsnet

Sted:

Google Map

Lidköping, Sverige.

Virksomhed:

Svensk begejstring over teamwork og besparelser på tryksatte spildevandsnet

Related Products_TEXT
How to Buy_TEXT

Kontakt

På denne side vil vi guide dig til siden fra dit land.


Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050