Samarbejde giver store fordele for håndværkere

Overview_TEXT

Beskrivelse

BetterHome, der er et samarbejde mellem Grundfos, Danfoss, VELUX og ROCKWOOL, sætter boligejere, der ønsker at energirenovere deres bolig, i direkte kontakt med en kvalificeret håndværker. Netop derfor er håndværkspartnerne helt centrale for BetterHome.

Tæt samarbejde med håndværkspartnere

Den grundlæggende tankegang i BetterHome konceptet er, at det er BetterHome, der gør det indledende arbejde og finder frem til boligejere, der er interesserede i at få deres ejendom energirenoveret. Det betyder, at håndværkspartnerne sparer tid på selv at finde potentielle kunder. ”Det er vigtigt for os, at håndværkeren får en fornuftig forretning ud af samarbejdet med BetterHome. De leads, vi tilbyder vores håndværkspartnere, er derfor kun på boligejere, som aktivt har udtrykt interesse for at energirenovere boligen,” forklarer Niels Kåre Bruun, der er administrerende direktør for BetterHome. Han tilføjer: ”Vi hjælper håndværkerne med at gennemføre kundens afklaringsproces – fra håndværkerens første besøg hos kunden, til der er underskrevet en kontrakt.”

Gennem BetterHome får håndværkspartnere både digitale værktøjer og uddannelse stillet til rådighed. Et af de væsentligste værktøjer er BetterHomes konfigurator. ” Konfiguratoren indeholder en tjekliste, som håndværkeren går igennem, og som derefter genererer konkrete renoveringsforslag af ejendommen,” fortæller Niels Kåre Bruun. ”Så allerede ved det første besøg giver konfiguratoren kunden et billede af, hvad der bør renoveres, og hvad besparelsen er.  Hvis håndværkeren ønsker det, er det endda muligt at tage en repræsentant for BetterHome med på det første kundebesøg. Det kan fx være aktuelt, hvis det er første gang, en håndværker skal anvende konfiguratoren.”

Hver håndværkspartner får også sin egen hjemmeside, hvor de kan se alle deres kunder og status på hver enkelt projekt. Desuden får alle håndværkspartnere træning i både kundedialog og kundevejledning, og i produktnyheder fra de involverede virksomheder. ”Vi vil gerne sikre, at vores håndværkspartnere får optimalt udbytte af samarbejdet. Derfor tilbyder vi bl.a. træning i den indledende dialog med kunden. Det har vist sig, at det øger sandsynligheden for, at et projekt bliver gennemført. Desuden udbyder vi hvert år kurser i de seneste produktnyheder fra de fire involverede selskaber, så håndværkerne altid er på forkant med de nyeste tiltag,” forklarer Niels Kåre Bruun.

Øget fokus på etagebyggeri

BetterHome har i de første par år, hvor samarbejdet har eksisteret, hovedsageligt haft opmærksomheden rettet mod enfamilieshuse. Men også inden for etagebyggeri – specielt ældre etagebyggeri – er der et stort potentiale for energirenoveringer og behov for håndværkere, der kan håndtere den type opgaver.

Derfor vil BetterHome fremover have forstærket fokus på etagebyggeri som renovering af fx andelsboligforeninger, almennyttige boligforeninger og ejerlejligheder og private udlejningsejendomme.

Det er et skridt, som bliver hilst velkommen af salgsdirektør for Grundfos Bygge og Anlæg Brian Sørensen. ”Med mere fokus på etagebyggeri bliver potentialet for energirenoveringer endnu større – og dermed skabes der naturligvis også flere muligheder for håndværkspartnerne,” forklarer Brian Sørensen. ”Specifikt for Grundfos gælder det, at der er en meget stor installeret base af cirkulationspumper, som er relevante for udskiftning med energirenovering for øje.” Men mulighederne rækker langt videre, tilføjer salgsdirektøren: ”Projekterne og kompleksiteten bliver også større og giver øgede muligheder ikke kun for slutbrugerne – men også for BetterHomes håndværkspartnere og for samfundet generelt.”

Det betyder naturligvis også, at der bliver øget efterspørgsel efter kvalificerede håndværkere, og derfor ønsker BetterHome også at få endnu flere på partnerlisten. ”Vi har mange potentielle kunder, som vi gerne vil sende videre til kvalificerede håndværkere, og derfor håber vi, at endnu flere håndværkere har lyst til at blive BetterHome håndværkspartnere,” opfordrer Niels Kåre Bruun.

Emne:

BetterHome sætter boligejere, der ønsker at energirenovere deres bolig, i direkte kontakt med en kvalificeret og lokal håndværker. Det er i alles interesse!

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Grundfos DK A/S