Danish Crown vælger Grundfos Pumpeprivatskole

Overview_TEXT

Beskrivelse

Hvordan gør en slagterigigant en klimastrategi håndgribelig for det tekniske personale? Man tilbyder medarbejderne en pumpeskole, der handler om energioptimering.

To decemberdages intensiv specialundervisning på Grundfos Pumpeskole gav 16 medarbejdere fra Danish Crown og DAKA en øjenåbner, når det handler om pumpers indflydelse på energiforbruget.

Undervisningen i ’Energioptimering via pumpeteknik’ er ganske vist et led i Danish Crown koncernens overordnede klimastrategi, men HR-konsulent Anette Jacobsen lægger ikke skjul på, at det også handler om at gennemføre besparelser i produktionsprocesserne. ”En effektivisering af pumpedriften har økonomiske perspektiver for virksomheden. Kan vi få fokus på energioptimering af hver enkelt pumpe, er det store summer, vi taler” siger Anette Jacobsen.

Pumper – et pædagogisk redskab
Hvor meget pumperne kan bidrage med – både økonomisk og på CO2-kontoen – fik salgsingeniør Mikael Zacho Jensen fra Grundfos understreget, da han fortalte Danish Crown koncernens energiansvarlige om de nyeste muligheder på pumpefronten. Her blev de faktuelle oplysninger suppleret med en opfordring til også at se på den menneskelige side af sagen, altså hvordan energioptimering bliver noget, den enkelte medarbejder kan forholde sig til hverdag

“Pumper er rigtig gode til at gøre snakken om energioptimering håndgribelig,” argumenterer Mikael Zacho Jensen. “Man kan meget præcist beregne energibesparelser ved valg af forskellige pumpetyper, og man kan sætte de forskellige valg i relation til det aktuelle behov, hvilket igen betyder, at man nødvendigvis må se pumperne som en del af en større sammenhæng – som en del af hele processen på slagteriet.”

Det skjulte håb
Allerede på konferencedagen var der enighed om, at det tekniske personale skulle tilbydes en tur på skolebænken – dels for at få tilført den brugbare viden, Mikael Zacho Jensen havde foreslået, men også for at se, om medarbejdere med forskellig baggrund fra forskellige slagterier kunne finde sammen med henblik på etablering af netværk og udveksling af erfaringer til gavn for klimastrategien.

Eksempler fra det virkelige liv
“Alle deltagerne ville jo møde op med en grad af viden om pumper, men I høj grad med viden om teknikken i et større procesforløb. Derfor valgte jeg at skrue et undervisningsforløb sammen, der byggede på deltagernes praktiske erfaringer og deres dagligdag med pumper som en del af helheden,” fortæller Mikael Zacho Jensen. Derudover var der eksempler fra det virkelige liv og teori blev omsat til praksis. Undervisningsprogrammet tog udgangspunkt i bl.a. dimensionering af pumper, reguleringsprincipper, målemetoder og naturligvis energioptimering.

Succes!
”En rigtig god oplevelse,” lyder det fra Leon Sørensen, der er reparatør på DAKA Lunderskov, og selv om han er på hjemmebane, når det handler om at skille en pumpe ad, var der ny viden og inspiration at hente i både teorien og praktikken. ”Jeg har jo nok haft en fornemmelse af, at det ikke var så lidt, der kunne spares, men kurset gav virkelig stof til eftertanke – for mit eget vedkommende er der i hvert fald 2 spor, jeg vil arbejde videre med.

”Og så var det et fantastisk fascinerende sted,” lyder det anerkendende fra Leon Sørensen. Kurset foregik på The Poul Due Jensen Academy i Bjerringbro, der er det internationale uddannelsescenter for Grundfos.

Danish Crown har i hvert fald ved en målrettet indsats reduceret CO2-udledningen for hvert slagtet svin med 29% siden 1988. Det er primært en indsats på el- og varmeområdet, der har ført til reduktionen.

Emne:

To decemberdages intensiv specialundervisning på Grundfos Pumpeskole gav 16 medarbejdere fra Danish Crown og DAKA en øjenåbner, når det handler om pumpers indflydelse på energiforbruget.

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Danich Crown og DAKA

Related Products_TEXT