Danmarks største hospital fokuserer på bæredygtighed

Overview_TEXT

Beskrivelse

Bæredygtighed, komfort og energiforbrug er i fokus i Danmarks hidtil største hospitalsbygning. Grundfos spiller en afgørende rolle med at hjælpe Det Nye Universitetshospital i udkanten af Aarhus med at nå sine miljømål.

50 kilometer fra Grundfos' hovedkontor i Bjerringbro er man i Danmarks næst­største by, Aarhus, i fuld gang med at opføre et hospital på størrelse med en mindre by. Når Det Nye Universi­tetshospital står færdigt i 2020, vil det have omkring én million patienter om året.

”Under opførelsen af hospitalet har fokus først og fremmest været på patienternes velbefindende. Vi ønsker at give dem den mest effektive behandling. Og det er kun muligt, hvis de anvendte materialer og produkter fungerer optimalt. Under kon­struktionsfasen har vi derfor lagt særlig vægt på kvalitet, miljøpåvirkning, betjening og håndtering for de produkter, der indgår i anlæggene, og ikke mindst deres energi­forbrug,” siger Simon Witt Pedersen, pro­jektleder i projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital.

Det betyder, at hospitalet opfylder fremti­dens krav til lavt energiforbrug. Det Nye Universitetshospital har et mål om at være Nordeuropas mest moderne universitets­hospital, både med hensyn til patientbe­handlinger og kvaliteten af alle de produk­ter, der omgiver hospitalet.

Moderne løsninger
Bravida leverer installationer og ydelser inden for elektricitet, sanitet, opvarmning og ventilation. Da de skulle vælge en pum­peleverandør til de første faser af hospi­talsbyggeriet, faldt valget på Grundfos. De to virksomheder har et langt samarbejde bag sig.

”Vi ville have de bedste pumper på marke­det, høj kvalitet, høj effektivitet og den mest moderne teknologi. Til de fleste instal­lationer har vi derfor valgt MAGNA3, som efter min mening er markedets mest moderne og effektive pumpe. Hospitalet ønskede endvidere pumper, som kan inte­greres i og kommunikere med større anlæg, hvilket i dette tilfælde vil sige ventilations- og radiatoranlægget,” siger Søren Øster­gaard, projektleder hos Bravida.

Patienterne er hospitalets vigtigste priori­tet. Det er derfor vigtigt, at løsningerne er nemme at installere og styre. MAGNA3-pumperne vil indgå i varme- og køleanlæg­gene samt til ventilation og genvinding af varme, så både patienter og ansatte kan nyde godt af et behageligt indeklima i alle bygninger. Samtidig bliver det muligt at overvåge pumperne fra ét sted, hvor ope­ratørerne kan se, om en af pumperne skal justeres.

En vigtig birolle
Grundfos er stolt over at være en del af det nye avancerede hospital, som skal være et teknologisk landemærke i Europa.

”Vores produkter har ikke nogen stor betyd­ning for hospitalets primære aktiviteter, men de spiller en vigtig rolle i afgørende dele af komfortsystemerne. Vi er glade for, at byggeprojektet fokuserer på energifor­brug, og at udvælgelsen af de rigtige pum­peløsninger er blevet prioriteret højt,” siger Henrik Falck, Sales Manager hos Grundfos i Danmark.

På byggepladsen, som lige nu er fyldt med høje kraner, vil Det Nye Universitetshospital stå færdigt og være klar til indvielse i 2020. Bygningens størrelse gør, at den ikke blot er et hospital, men en hel lille by med kvarterer, gader og grønne områder.

Yderligere oplysninger
Grundfos DK A/S
Henrik Falck, Salgschef Bygge og Anlæg
Telefon: 20 30 41 37
hefalck@grundfos.com

Emne:

”Under opførelsen af hospitalet har fokus først og fremmest været på patienternes velbefindende. Vi ønsker at give dem den mest effektive behandling. Og det er kun muligt, hvis de anvendte materialer og produkter fungerer optimalt".

Sted:

Aarhus

Virksomhed:

Det Nye Universitetshospital og Bravida