Der er en god varme i Skagen om vinteren

Overview_TEXT

Beskrivelse

Skagen er på toppen. Det samme er byens varmeværk, der sikrer skawboerne fjernvarme sammensat af bl.a. vand fra en elkedel, restvarme fra fiskeindustrien og energiudnyttelse af røggas. Nu sikrer nye bypumper og intelligent MPC-styring, at varmen også kommer ud i rørene.

Det er ikke kun Skagensmalerne, lyset og livet på havnen, der trækker folk til nordspidsen af Danmark. Her får man også jævnligt besøg af fjernvarmefolk fra hele landet, der lader sig inspirere af de fremsynede tiltag, som driftschef Jan Diget har introduceret på Skagen Varmeværk i de seneste år.

Jan Diget var den første i Danmark, der afgav ordre på en elkedel til varmeproduktion på et kraftvarmeværk. Det har siden 2008 været en rigtig god forretning for værket og byens borgere, der også kan lune sig ved tanken om, at omkring en fjerdedel af fjernvarmen er overskudsvarme fra produktionen på byens største arbejdsplads, Fiskernes Fiskeindustri. Dertil kommer, at varmeværket i de seneste fem år har øget aftaget fra byens forbrændingsanlæg med omkring en tredjedel til ca. 30.000 MWh årligt.

Det vil også snart vise sig, om Jan Digets nyeste tiltag med absorbtions-varmepumper på motorerne lever op til forventningerne og gør Skagen Varmeværk til det kraftvarmeværk i Danmark, der har den højeste virkningsgrad – 105 %.
Så der er fokus på effektivitet og ny teknologi på varmeværket på Kirkevej.

Ny pumpeteknologi
Sidste år vurderede Jan Diget, at det var tid til at sende værkets to gamle bypumper på pension.

”Det var jævnstrømspumper, og de var efterhånden blevet for dyre i vedligeholdelse. Det var faktisk pumper, der kørte på 100 % hele tiden med en virkningsgrad på 60-65, så det var jo også et par energislugere,” siger driftschefen, der har været på værket siden 1998.

Jan Diget bad et par pumpeleverandører komme med forslag til afløserne, og efter en god dialog med salgsingeniør Johnny Schou fra Grundfos blev to Grundfos NKG-pumper med MPC-styring udpeget som det optimale og fremtidsdimensionerede valg. Jan Diget har nemlig vurderet, at forbruget vil stige i de kommende år, når en del ældre, gasfyrede anlæg i Skagen sandsynligvis overgår til fjernvarme.

Efter et besøg hos kollegerne i Ringkøbing, der med stor tilfredshed har kørt med en tilsvarende Grundfos-løsning i et par år, var Jan Diget ”… forelsket i både pumper og ikke mindst styringen,” som han udtrykker det.

Dertil kommer, at Grundfos-pumperne har den bedste virkningsgrad, og på den lange bane vurderer den nordjyske driftschef også, at produkterne fra Bjerringbro-virksomheden er de bedste i forhold til vedligeholdelse.

Sommerfugle i maven
De gamle jævnstrømspumper var opretstående, mens NKG-pumperne er vertikale, så der forestod en del ombygning af rørsystemerne – et arbejde, som varmeværket selv tog sig af med udgangspunkt i mål og anvisninger fra Johnny Schou.

”Vi byggede om i sensommeren 2011. Foruden de to store bypumper har vi en mindre sommer-bypumpe, som bistår i sommersæsonen, og i ombygningsfasen lod vi den klare efterspørgslen. Så det var kun en varm sommernat mellem kl. 23 og 6, at vi var nødt til at afbryde forsyningen, da vi skulle ind på selve kronrøret,” fortæller Jan Diget.

Men driftschefen lægger ikke skjul på, at han havde sommerfugle i maven. ”Det var jo lige før varmesæsonen begyndte, så det stod og faldt med, at alt det nye virkede fra starten.”

100 % succes
I dag tøver Jan Diget ikke med at kalde de nye pumper og styringen en 100 % succes – selvom der lige var et par pakdåser, der drillede i starten. ”Men det var da en mindre ting, som Grundfos fik styr på med det samme, og alt har kørt fejlfrit siden,” siger den sindige skawbo.

Tilfredsheden gælder både pumper og styring, der er integreret i varmeværkets SRO-anlæg, så driften kan følges både her og på det tilhørende MPC-display. Det integrerede alarmsystem leverer desuden oplysninger direkte til den vagthavendes mobiltelefon, hvis der opstår problemer, men pumpeproblemer har der ikke været, konstaterer Jan Diget.

Johnny Schou har udregnet NKG-pumpernes virkningsgrad til 87, og Jan Diget er sikker på, at det kommer til at holde stik, når han gør det første årsregnskab op. Den milde vinter bidrager også til en god økonomi, for faktisk er det kun den ene af de to bypumper, der har været i drift i fyringssæsonen. Systemet sørger selv for, at de to pumper i en sådan situation kører på skift en uge ad gangen, så driftsstabiliteten kan kontrolleres og ’pakdåserne motioneres’, som Jan Diget formulerer det.

Mere Grundfos i Skagen
De to NKG-pumper var de første store Grundfos-løsninger på varmeværket, hvor den danske producent indtil da kun har været repræsenteret med mindre pumper. Siden sensommeren er også den omtalte sommer-bypumpe blevet udskiftet med en Grundfos-model, der gør det muligt at øge vandmængden, så fremløbstemperaturen kan sænkes.

Også pumpen, der ’skubber’ vand ind til opvarmning hos Fiskernes Fiskeindustri, er blevet udskiftet til en større Grundfos-version. ”Vi aftager efterhånden større og større mængder overskudsvarme fra virksomheden, så den gamle var ved at være for lille,” fortæller Jan Diget.

Og samarbejdet med FF, som Fiskernes Fiskeindustri kaldes i daglig tale, er optimal, for fiskeindustrien har netop højsæson om vinteren. Det betyder, at Skagen Varmeværk kan aflaste sit driftssystem i spidsbelastningsperioden med varme, der ellers blot ville være gået til spilde. I øjeblikket dækker restvarmen fra Fiskernes Fiskeindustri 20-25 % af fjernvarmen til byens ca. 2.500 husstande.

Stod det til Jan Diget, skulle en del af varmeforsyningen i Skagen også dækkes med hjælp fra vindkraft, som skulle drive en varmepumpe med byens renseanlæg som varmekilde. Herfra ledes i dag 250-1.000 m3 18° C varmt vand direkte ud på stranden.

Men der er sagt stop for nye vindmøller i Skagens natur, så Jan Diget må vente på, at en af byens eksisterende vindmøller måske kan blive en del af projektet.


FAKTA

Elkedel, absorbtionspumper og overskud
Elkedlen på Skagen Varmeværk bruges kun i de perioder, hvor el er billigere end naturgas og olie. Elkedlens overskudsproduktion stilles til rådighed for Energinet.dk. Med en produktion på ca. 8.000 MWh gav det sidste år et overskud på næsten 4 mio. kr. samtidig med at værket med elkedlen og leverancerne fra FF i baghånden kan købe billigere ind på naturgasmarkedet som ’afbrydelig kunde’.

Ved at installere absorbtions-varmepumper drevet af røggas fra gasmotorerne fremstilles vand med en temperatur på 12-14°. Vandet bruges til fortætte dampen i røggasserne, så energien fra dét, der ellers bare ville ryge ud i skorstenen, kan udvindes. Det betyder, at gasmotorernes totale virkningsgrad i nedre brændværdi forventes at kunne øges fra 92 til 105 % - Danmarks højeste virkningsgrad.

Den nye bypumpeløsning i Skagen

  • 2 stk. Grundfos NKG 200-150-400/431 – A BAQE
    100 % pumpe, 600 m3/h x 60 m Vs. Ettrins-centrifugalpumpe, hvor pumpe og 3-faset AC-motor er monteret som separate units på fælles bundplade og forbundet via afstandskobling. Støbejernsløber er hydraulisk samt dynamisk aflastet. Pumpehus med støbejerns-sneglegang. Aksel af rustfrit stål. Slidringe af bronze. Uaflastet mekanisk BAQE-akseltætning.

  • Control MPC-styring CU 351
    Konstrueret til styring og overvågning af op til seks ens pumper. Gennemprøvet, avanceret teknologi optimerer styringen af den aktuelle pumpeinstallation, så energiomkostningerne minimeres. Et meget brugervenligt interface gør både opstart og den daglige drift nem og sikker.

Emne:

Det er ikke kun Skagensmalerne, lyset og livet på havnen, der trækker folk til nordspidsen af Danmark. Her får man også jævnligt besøg af fjernvarmefolk fra hele landet, der lader sig inspirere af de fremsynede tiltag på Skagen Varmeværk.

Sted:

Skagen

Virksomhed:

Skagen Varmeværk