Der er noget i luften hos Skov A/S

Overview_TEXT

Beskrivelse

De ypperste anlæg i verden til udskiftning af staldluft fremstilles i Glyngøre. Skov A/S er ventilationsbranchens Rolls Royce, og derfor er man efter eget udsagn hysteriske med valg af underleverandører. Her er historien om valget af virksomhedens motor- og pumpeleverandør.

”Det må simpelthen ikke svigte! Det vil være den visse død for måske 100.000 kyllinger eller flere tusinde svin.”

Så kontant beskriver udviklingschef Karl Krogshede kravene til de anlæg, der produceres hos Skov A/S i Glyngøre. Den danske virksomhed er ubestridt førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion, og de anlæg, som udviklingschefen taler om, er ventilationsanlæg og anlæg til rensning af luften i stalde over hele verden. ”Vi er vores branches Rolls Royce, og den sikkerhed betaler vores kunder os for. Så det siger sig selv, at vi er hysteriske med kvalitet og stiller enorme krav til os selv og vores leverandører.”

Og netop leverandørvalget er årsagen til samtalen med Karl Krogshede. På den lille, eksklusive liste over komponentleverandører optræder Grundfos nemlig på to områder: med motorer og pumper.

Taler samme sprog – i mere end en forstand
”Grundfos har leveret en ensartet og høj kvalitet de sidste ti år, de har været villige til at lave løsninger specielt tilpasset til vores behov. Vi ved jo godt, at vi i den store Grundfos sammenhæng er en ”lille” kunde, men vi møder megen velvilje og interesse for at opfylde de ønsker, vi kommer med.” Karl Krogshede tilføjer desuden: ”I et sådant udviklingssamarbejde betyder det selvfølgelig meget, at Grundfos er en dansk virksomhed. Vi taler i mere end en forstand samme sprog”. Han påpeger også værdien af den internationale erfaring, som den danske pumpekoncern er i besiddelse af. ”Grundfos motorerne er forberedt til alle de spændingsvarianter, vi møder rundt omkring i verden.”

”Staldfiduser” fra leverandører og universiteter
Energi og miljø er andre, væsentlige parametre i valget af motorer til Skov.

”Vi arbejder meget med at optimere samspillet mellem vingerne og motorerne i vores ventilationsanlæg. Her handler det om at finde motorens optimale arbejdspunkt ved så lave omdrejninger som muligt for at reducere støjen. Ved hjælp af en triax regulering er vi i stand til at sænke omdrejningstallet fra de sædvanlige 1.400 omdrejninger i minuttet til 900 – stadig med stor effekt, men med et meget lavere støjniveau til gavn for arbejdsmiljøet og omgivelserne.”

Arbejdet med optimering af Skov produkterne sker både med leverandørerne som sparringspartnere og i stort omfang gennem et samarbejde med universiteterne i Århus og Aalborg, hvor flere PHD-studerende bl.a. har valgt at arbejde med alternative løsninger på ventilationsprojekter. Karl Krogshede forventer, at samarbejdet i fremtiden også vil handle om udvikling af de pumpeløsninger, der indgår i virksomhedens internationale succesprodukt, Farm AirClean – et system til biologisk rensning af luften i staldbygninger.

Emne:

Det handler om at vælge leverandør med omhu, når man er ens egens branches Rolls Royce.

Sted:

Glyngøre

Virksomhed:

Skov A/S

Related Products_TEXT