Nu står luften ikke længere stille i væksthusene

Overview_TEXT

Beskrivelse

Det er 20 år siden, at en verdenssucces inden for luftbefugtning blev skabt. Succesen hedder ML System, og Grundfos har haft en finger med i spillet fra starten – eller rettere: en motor.

70’ernes energikrise kradsede. De danske gartnerier, der hørte til i den absolutte elite i Europa, skyndte sig at tætne deres væksthuse, så man kunne spare på energien. Det lykkedes, men bivirkninger opstod, hvilket Marianne Jager, sælger af teknisk gartneriudstyr, kom rundt i landet i de følgende år og så: luften stod stille, og det skabte råd i planterne.

Problemerne blev taget op hjemme hos Marianne og hendes ingeniøruddannede mand i Ry, Leo Rasmussen. De første streger blev slået til et ventilations- og luftfordelingsanlæg specielt beregnet til gartnerierne. I et samarbejde med det daværende ventilationsfirma Funki blev de første anlæg installeret i 1987.

Salgsingeniør Jesper Andersen fra Grundfos havde fået nys om, hvad ægteparret havde gang i, han tog kontakt for at byde ind med en motorløsning, som han tænkte kunne passe til lejligheden. Grundfos havde udviklet sine første normmotorer i 1976, og i slutningen af 80’erne var både produktprogrammet og produktionskapaciteten så stor, at man begyndte at se sig om efter kunder uden for pumpefabrikken.

Motorkraft til formålet
Så ML-System, som Marianne og Leos virksomhed blev døbt, er i dag én af pionererne, for produktudviklingen står ikke stille. Det er også stadig Jesper Andersen, der sidder med til bords, når de nye projekter skal forsynes med motorkraft. Og nye projekter har der været mange af i de seneste 20 år.

”Vores luftfordelingsanlæg blev hurtigt en succes ud over Danmarks grænser med Japan som ét af de første store eksportområder. På det tidspunkt fandtes der ikke noget tilsvarende på markedet,” fortæller Leo Rasmussen. ”Men i takt med, at gartnerierhvervet gennem 90’erne blev mere og mere presset, begyndte vi at se os om efter andre brancher, der havde problemer med luftens beskaffenhed.”

Besparelser på højtryk
Blikket blev specielt rettet mod træindustrien og den grafiske industri, hvor der er et stort behov for en meget præcis styring af luftens fugtighed. Så luftbefugtning blev ML-Systems nye fokusområde. Her fandtes der andre produkter på markedet, men mens de arbejdede med damp, ultralyd eller trykluft, legede Leo Rasmussen med tanken om at blæse forstøvet vand ud i rummet ved hjælp af højtrykspumper. 

”Det giver nogle enorme energibesparelser – faktisk er energiforbruget i et luftbefugtningsanlæg med højtryk 10-15 gange lavere end i et anlæg med trykluft. Samtidig reducerer man både CO2-udledningen og behovet for køling.

Luftfugtigheden breder sig
Når det handler om økonomiske gevinster, glæder man sig i de store supermarkedskæder – Dansk Supermarked og Coop – over, at Leo Rasmussen brugte sin viden fra gartneribranchen til at udvikle et af verdens første mini-luftbefugtningsanlæg til frugt og grønt. Frugter og grøntsager indeholder store mængder vand, som fordamper i tør luft. Med et ML-anlæg sendes der hele tiden forstøvet vand ud over kølediskens indhold med et tryk på 70 bar, og det sikrer en konstant luftfugtighed på 65-70%, hvilket forlænger produkternes levetid og pæne udseende markant.

Men det stiller samtidig krav til kvaliteten af det vand, der forstøves. Det samme gør det, når vanddampene sendes ud i rum, hvor mennesker opholder sig, for bakteriefyldt vand udgør en stor, sundhedsmæssig risiko.

Mod nye højder
Der er sket meget, siden de første streger blev slået dengang i 1987 og den første Grundfos motor blev tilpasset til ønskerne. Selv om Marianne og Leo er beskedne mennesker, kan det være svært at skjule stoltheden over den position, virksomheden har fået. Mere end 5.000 anlæg i 42 lande er det blevet til, og en fordobling af omsætningen fra 50 til 100 mio. kr. er målet, som en nyansat direktør skal være med til at føre ud i livet.

Emne:

Tætnede væksthuse og energibesparelse resulterede i bivirkninger, hvilket Marianne Jager, sælger af teknisk gartneriudstyr, kom rundt i landet i de følgende år og så: luften stod stille, og det skabte råd i planterne.

Sted:

Ry

Virksomhed:

ML System

Related Products_TEXT