Det barske liv som pumpe ved Koppers i Nyborg

Overview_TEXT

Beskrivelse

Der bruges masser af hed natronlud, når tjære bliver til Naftalin på tjærevaskningsanlægget hos Koppers i Nyborg. Det kan tage livet af enhver tandhjulspumpe, men ikke af MAGdrive.

”Pumpen håndterer 27% natronlud, der bruges til at vaske tjæresyre og fenoler ud af RCO – en forkortelse for Refined Chemical Oil. Det er den tjæreolie, der kommer fra vores tjæredestillationsanlæg. Udvaskningen af tjæresyrer og fenoler foregår i en proces, hvor temperaturen er omkring 90 grader. Sammenhold det med, at pumpen blev taget i brug i sommeren 2002, den har aldrig voldt os problemer og kun én gang for et par år siden har den været skilt ad – blot for at konstatere, at der ikke var synlig slitage – ja, jeg må sige, at der er tale om en sindsyg god pumpe!”

Det er Steen Christensen, driftsmester på Koppers Denmark i Nyborg, der står bag udtalelsen, som kan få enhver pumpeproducent til at ranke ryggen. De rosende ord tilfalder den ene af de i alt syv Grundfos CRN MAGdrive pumper, der er i tjeneste på det store tjæredestillationsanlæg ved Storebælt, hvor man hvert år omdanner 160.000 tons tjære til beg og Naftalin.

Begge pumper passer stadig deres job, men de har senere fået følgeskab af yderligere 5 identiske MAGdrive pumper, hvoraf den ene håndterer spildevand fra destillationsprocessen, en anden pumper 120 grader varmt Naftalin til pakkeanlægget, hvor det køles ned, så det kan pakkes i fast form, mens de øvrige sørger for cirkulation på de scrubberanlæg, der ved hjælp af vaskeolie udvasker de forskellige gasser, som opstår under processerne.

Intet slipper ud
Grundfos CRN MAGdrive er stort set også på hjemmebane hos en virksomhed som Koppers, fortæller salgsingeniør Søren Nickel Christensen, Grundfos.

”Den er konstrueret til at tage sig af selv de mest barske medier. Der er ingen akseltætninger, som kan ødelægges af aggressive eller flygtige væsker, fordi akslen befinder sig i et hermetisk lukket system sammen med væsken, og der er ingen akselforbindelse til motoren. Det er i stedet et magnetsystem med en magnet på ydersiden af pumpehuset, som påvirker en indvendig magnet, der får akslen til at rotere.”

Emne:

De rosende ord tilfalder den ene af de i alt syv Grundfos CRN MAGdrive pumper, der er i tjeneste på det store tjæredestillationsanlæg ved Storebælt, hvor man hvert år omdanner 160.000 tons tjære til beg og Naftalin.

Sted:

Nyborg

Virksomhed:

Koppers

Related Products_TEXT