Den industrielle pumperejse for pumpefabrikken

Overview_TEXT

Beskrivelse

En af verdens største pumpeproducenter startede under ganske beskedne kår tilbage i 1945 med en fabrik på bare 200 m2. Og selvom den allerførste pumpe var en grundvandspumpe til en nabogård, var fokus de første tre årtier primært koncentreret om cirkulationspumper. I 1971 blev et helt nyt forretningsområde føjet til porteføljen: En trykforøgerpumpe til høje tryk: CR-pumpen. Dette blev startskuddet på den industrielle pumperejse. Siden dengang er de 200 m2 blevet udvidet til at omfatte hele verden, og den oprindelige pumpeforretning, der byggede på vand og varme, spænder nu også over hele industrien. En industrirejse.

I 1945 etablerede Poul Due Jensen Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik. Ingen kunne på det tidspunkt vide, at de 200 m2 i Bjerringbro var startskuddet til den i dag verdensomspændende pumpeproducent Grundfos A/S.

Allerede kort tid efter oprettelsen modtog Poul Due Jensen en ordre på et lille automatisk vandværk til en gård i nærheden. På grund af krigen var det umuligt at skaffe en elektrisk pumpe af tilstrækkelig kvalitet, så i maj 1945 begynde Poul Due Jensen at designe og konstruere en ny og noget utraditionel grundvandspumpe. I princippet var der tale om en simpel stempelpumpe.

Gårdmanden efterspurgte dog en komplet vandværksinstallation inklusiv pumpe, tryktank og automatiske driftsfunktioner, og Poul Due Jensen tog imod udfordringen. Resultatet blev en effektiv, pålidelig, pladsbesparende enhed, som var nem at installere. Det officielle navn blev FOSS - symboliserende rindende vand - men den fik dog hurtigt kælenavnet ”Grisen” på grund af designet. I alt blev der produceret 26 styk. Med de næste par års udvikling af VP circulator-pumpen til brug i private boliger skiftede fokus til disse populære cirkulationspumper. Et fokus, som er forblevet uændret op gennem tiden.

Et skelsættende år
Grundfos’ oprindelige forretning bygger på varme og vand, og i rigtig mange år var det denne kongstanke, der dannede fundamentet for Grundfos’ succes. I 1971 blev der dog føjet et nyt forretningsområde til porteføljen - efter at en håndfuld dygtige ingeniører tilendebragte flere års arbejde med at designe en højtrykspumpe, der havde en så stor kapacitet, at den kunne klare markvanding af det midtjyske landbrug.

Grundfos vendte tilbage til rødderne.
Grundfos blev således den første pumpeproducent nogensinde til at bygge en flertrins in-linepumpe: CR-pumpen. CR-pumpen var afgørende ny på især tre områder: For det første var dens grundkonstruktion i rustfrit stål, for det andet var den indpakket i et rustfrit svøb - og for det tredje var den udstyret med en revolutionerende robust akseltætningskonstruktion. Denne robuste og noget overdimensionerede ”vandpumpe” var starten på den industrielle rejse for Grundfos. CR-pumpen blev gradvist brugt mere og mere til lette industrielle opgaver, simpelthen fordi den var konkurrenternes robusthed overlegen. I rigtig mange år var CR-pumpen da også markedets bedste bud på en industriel vandpumpe.

Udfordrende opgaver
CR-pumpen havde dog nogle begrænsninger, som blev tydelige jo længere ind i de mere udfordrende pumpeopgaver, den bevægede sig. Efterhånden trængte pumpens performance til at blive revideret. -Den opgave tog vi på os i 90’erne, fortæller Morten Gylling, der er Global Program Manager for flertrinspumper hos Grundfos. Han fortsætter: -I tæt dialog med nøglekunder stillede vi spørgsmålet: Hvad skal der til for, at CR-pumpen kan blive verdensmester i lige netop din industri - i dit system? Resultatet af dialogen stillede Grundfos foran nogle store udfordringer. Kunderne stillede nemlig krav om, at pumpen skulle kunne håndtere højt tryk samt varme eller problematiske væsker. Sidstnævnte kunne enten være korrosive, giftige eller brandfarlige - eller en kombination af flere af disse. En ikke helt nem opgave lå forude. -Samtidig var vi dog ikke i tvivl om, at udviklingen af CR-pumpen skulle tage udgangspunkt i pumpens oprindelige fortræffeligheder som en robust, smart og simpel pumpeløsning, forklarer Morten Gylling videre.

Tanker om modulopbygning
Den velkendte og velprøvede CR-pumpe var allerede installeret i millionvis. Som et resultat af at være en masseproduceret vandpumpe, indbød CR-pumpens koncept dog ikke til at blive re-designet i alle mulige mere eller mindre sindrige varianter. Der måtte tænkes om - og tænkes nyt.

Morten Gylling husker tilbage: -Her kom modultanken på banen og tanken om at kopiere bilbranchen: Nemlig at masseproducere en grundversion, som vi kunne bruge som basis i et konfigurationssystem, hvor moduler af pumpen blev udskiftet med skræddersyede specialmoduler. -Ved at udskifte enkelte standardmoduler med specialmoduler fik vi nu mulighed for at konfigurere CR-pumpen til at kunne håndtere meget høje tryk, meget høje eller meget lave temperaturer eller stærkt korrosive væsker, siger han videre og fortsætter: -Vi kunne sågar sikre, at CR-pumpen kunne lukkes hermetisk, så den også kunne håndtere farlige eller stærkt lugtende væsker. -Grundideen var og er, at CR-pumpen er baseret på moduler, der ganske enkelt lagerføres på samme vis som standardkomponenter, hvoraf flere har ladet sig patentere, uddyber Morten Gylling.

Stor industriel succes
Salgschef for Industri på det danske marked, Leif Slotø Thomassen, tilføjer: -CR-pumpen har haft stor succes i industrien. Faktisk er mere end hver tredje solgte CR-pumpe i dag en modulbygget ”specialitet”. Hos Grundfos mener vi, at succesen i allerhøjeste grad skyldes modultanken, hvor modulerne - fordi de er lagerførte standardvarer - giver en hurtig leveringstid. -Samtidig er prisen konkurrencedygtig, fordi vi bygger de skræddersyede løsninger på et masseproduceret, standardiseret fundament, siger han videre.

At vælge den rigtige pumpe
En anden udfordring, som Grundfos stødte på i udviklingen af CR-pumpen var, hvordan man blandt alle modulerne kunne gøre det nemt for kunden at vælge den rigtige konfiguration til en given opgave. Det bliver løst med modul-konfiguratoren PLG, som står for Pumped Liquid Guide. I konfiguratoren vælger man typen af den væske, der skal pumpes, indtaster koncentration og temperatur - og så finder systemet selv den rigtige løsning til opgaven.
PLG vil være tilgængelig i løbet af 2013.

Rejsen er langt fra slut
Morten Gylling og Leif Slotø Thomassen er enige om, at Grundfos er nået meget langt i rejsen fra at håndtere vand til også at kunne håndtere mange andre typer væsker. Men de er også enige om, at rejsen ikke er færdig. Langt fra. -Vi er utrætteligt ambitiøse i arbejdet med at finde nye løsninger og nye moduler, som løser de mange udfordringer, vores kunder præsenterer os for. Ved at være i kontinuerlig dialog med vores kunder sikrer vi produktrelevans og et meget højt niveau i løsningerne, slutter Leif Slotø Thomassen.

Ikke den eneste
I dag er CR-pumpen ikke alene om at være Grundfos' industrielle løsning. Mange andre pumpeløsninger er kommet til porteføljen, eksempelvis doseringspumper, hygiejniske pumper til fødevarer og store rustfrie et-trinspumper.

FAKTA
CR-pumper kan bl.a. bruges i forbindelse med:

- procesvandsanlæg
- vaske- og rengøringsanlæg
- havvandsanlæg
- pumpning af syrer og baser
- ultrafiltreringsanlæg
- omvendt osmose-anlæg
- svømmehaller.

Funktioner og fordele:
- driftssikkerhed
- høj virkningsgrad
- servicevenlig
- pladsbesparende
- egnet til lettere aggressive medier
- høj korrosionsbestandighed
- enkeltpumpeløsning, der giver mulighed for højt tryk.

Med en årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder er Grundfos en af verdens førende pumpeproducenter. Cirkulationspumper til en- og tofamiliehuse og større bygninger og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og dosering er hovedprodukterne.

Grundfos er i dag verdens største producent af cirkulationspumper og dækker omkring 50 procent af verdensmarkedet. Ud over pumper producerer Grundfos både norm- og dykmotorer til pumperne og motorer sælges også særskilt. Desuden udvikler og sælger Grundfos højt avanceret elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg. 

Grundfos-koncernen er repræsenteret med mere end 80 selskaber i mere end 45 lande. Desuden forhandles der Grundfos-produkter i en lang række lande gennem lokale distributører.

Grundfos har været på pumpemarkedet i 68 år. Det ønsker man at fortsætte med. Derfor sigter virksomheden på at opnå en endnu større global tyngde og blive blandt de tre største medspillere i lande som Rusland, Indien og Brasilien, mens Kina betragtes som virksomhedens andet hjemmemarked.

Emne:

Grundfos’ oprindelige forretning bygger på varme og vand, og i rigtig mange år var det denne kongstanke, der dannede fundamentet for Grundfos’ succes.

Sted:

Bjerringbro

Virksomhed:

Grundfos A/S