Fleksibilitet er et af nøgleorderne i Løgstør

Overview_TEXT

Beskrivelse

I Løgstør spiller byens varmeværk på alle tangenter. 
Det er sød musik for forbrugerne, der får varme til lave priser.

”Sådan som vi er ved at få forsyningen skruet sammen, er vi meget fleksible.” Konstateringen kommer fra Per Rasmussen, driftsleder på Løgstør Fjernvarmeværk. Og netop ”fleksibilitet” har været et af nøgleordene gennem det meste af Løgstør værkets godt 50-årige historie. Et andet ord, der går igen, når man ser på beslutninger fra bestyrelsen gennem tiden, er ”fremsynet”.

Biogas luner på regnskabet
Nu er det biogas, der er på programmet – ikke i selve Løgstør, men i de nærliggende landsbyer Vindblæs og Ranum. Planerne er resultatet af den fusion, som fandt sted i sommeren 2008 mellem Løgstør Fjernvarmeværk og Vindblæs Kraftvarmeværk, der kæmpede med dårlig økonomi som følge af, at en drift baseret på 80% deponigas og 20% naturgas havde vist sig at slå fejl.

I nabokommunen Ranum har det lokale varmeværk og dens 400 forbrugere fulgt fusionen i Vindblæs nøje, for også her lider man under en meget høj varmepris. Flere muligheder har været undersøgt, men hvis alt går efter planen, er en fusion mellem fjernvarmeværkerne i Ranum og Løgstør en realitet den 1. maj 2009. ”Også her har vi set på mulighederne for at vælge alternative energikilder til den fortsatte drift af byens varmeværk. Vi har blandt andet regnet på økonomien i et stort solvarmeanlæg, men det kan vi ikke få til at hænge sammen. Så i stedet ser vi også her på muligheden for at etablere et biogasanlæg, der kan levere overskudsvarme til Løgstør via en transmissionsledning,” fortæller Per Rasmussen, som forventer at projektet bliver godkendt inden årsskiftet.

Fjernvarme som ”cool” business
Men fusioner, biogasplanlægning, solvarmevurderinger, anlæg af transmissionsledninger og daglig drift er ikke det eneste den driftige bestyrelse og medarbejderne på varmeværket har fået tiden til at gå med det sidste års tid. Produktsortimentet er blevet udvidet, så man nu også er leveringsdygtig i fjernkøling baseret på fjernvarme fremstillet til formålet.

Fuld kraft frem
Og så er der lige selve Løgstør Fjernvarmeværk. Her er der også sket meget. ”Ja, næsten alt er vist udskiftet i de seneste par år,” konstaterer Per Rasmussen. ”Vi har lige installeret nye hovedpumper. Valget er faldet på to store Grundfos TP200 på 75 kW, som vi bruger til vinterdriften, mens to nye, mindre TP-pumper skal klare forsyningen om sommeren. Vi har haft meget fokus på at opnå den mest energirigtige løsning, og netop dén kombination imødekommer det faldende forbrug hen over foråret og sommeren, så vi sikrer at pumpernes driftsforhold er optimale. Det betyder, at vi fuldt ud kan udnytte de fordelagtige virkningsgrader på pumperne.”

De nye hovedpumper har fået selskab af fire Grundfos NB-pumper, der fuldender investeringen i nye kedler til henholdsvis halm og træpiller. Det er i øvrigt også fire NB-pumper, som sørger for fjernkølingen.

Emne:

Netop ”fleksibilitet” har været et af nøgleordene gennem det meste af Løgstør værkets godt 50-årige historie. Et andet ord, der går igen, når man ser på beslutninger fra bestyrelsen gennem tiden, er ”fremsynet”.

Sted:

Løgstør

Virksomhed:

Løgstør Fjernvarme