Grundfos er på vejen igen – motorvejens afvanding

Overview_TEXT

Beskrivelse

Hovedentreprenør M.J. Eriksson har endnu engang valgt Grundfos som partner i et projekt for Vejdirektoratet. Denne gang handler det om bortpumpning af regn- og overfladevand på den Fynske Motorvej.

I 2012 nåede trafikken på den Fynske Motorvej op over 50.000 biler i døgnet. Også antallet af trafikmeldinger om kødannelser nåede nye højder, og i 2020 forventes det daglige antal biler tværs over Fyn at være steget til mere end 80.000.

Men allerede fra 2015 skal en udvidelse fra fire til seks vognbaner mellem Nørre Aaby og Middelfart lette presset på en af Danmarks vigtigste motorvejsforbindelser. Prisen for udbygningen af den 10 kilometer lange strækning beløber sig til mere end 1 mia. kr., og mens bilisterne har øjnene stift rettet mod kørebanen, har en række eksperter koncentreret sig om arealerne ved siden af vejen.

Brønden ved Nørre Aaby
Entreprisen omfatter en af motorvejsprojektets store brønde i forbindelse med tilslutningsanlægget Nørre Aaby.

”Her anlægges en pumpestation i en betonbrønd Ø3500 mm og med en dybde på 8110 mm,” fortæller Søren Engelbrecht. ”I planlægningsfasen har vi i samarbejde med M.J. Eriksson som hovedentreprenør og Vejdirektoratets rådgivere bestykket brønden, så den får de optimale drifts- og serviceforhold. Det er blevet til en løsning, hvor to dykkede 13 kW Grundfos regn- og spildevandspumper type SL1 løser opgaven. De yder i enkeltdrift 188 l/s, og med Grundfos’ S-tube-løber sikres markedets bedste driftsøkonomi optimal gennemstrømning og problemfri drift.”

Godt på vej
For Søren Engelbrecht har projektet været endnu et succesfuldt partnerskab med Vejdirektoratet og M.J. Eriksson, hvor regionschef Johnny Østergaard ikke tøver med at udtrykke tilfredshed med forløbet.

”Grundfos ved, hvad de har med at gøre. Det er en pumpeleverandør, der taler vores sprog og har løsningerne. Tilsat vores store erfaring og ekspertise – så er succesen godt på vej.”

Emne:

En pumpestation i en betonbrønd Ø3500 mm og med en dybde på 8110 mm, skal afhjælpe bortpumpning af regn- og overfladevand på den Fynske Motorvej.

Sted:

Nørre Aaby og Middelfart

Virksomhed:

M. J. Eriksson