Nye pumper i vandmøllen i den Gamle By i Aarhus

Overview_TEXT

Beskrivelse

For Den Gamle By i Aarhus er sponsorering af produkter en måde at strække pengene på. For Grundfos er sponsorering synlighed – og sponsoratet af 2 nye pumper til den gamle vandmølle også en udfordring.

Det er svært ikke at lade sig rive med. Alle sanser påvirkes, når man besøger Den Gamle By i Aarhus, og illusionen af at færdes i forrige århundrede eller før holdes i live af skuespil, autentiske miljøer, dufte og lyde.

Men én bestemt lyd har været sjælden i de seneste par år – nemlig lyden af vand, der plasker mod møllehjulet på den 160 år gamle vandmølle fra Herregården Møllerup på Djursland. Siden 1917 har vandmøllen haft sin placering i Den Gamle By, hvor den har kunnet fortælle historien om, hvordan vandkraft får møllestenene til at dreje rundt, så korn bliver malet til mel.

I de senere år har vandmøllen dog kun kørt ved ganske særlige lejligheder, for en væsentlig del af teknikken var slidt op – den skjulte hemmelighed, der fik det hele til at fungere. PUMPERNE!

Tyve år – næsten i døgndrift
Vandmøllen er placeret mellem den højere beliggende sø, der udgør havnen i Den Gamle By, og den lavere beliggende kanal, som begge er kunstigt skabt til formålet. Når skodderne ved dæmningen åbnes, strømmer vandet fra søen, og møllehjulet drejer rundt.

Problemet er, at søen ikke har et tilstrækkeligt tilløb af vand i modsætning til den lavere beliggende kanal. Derfor har fire Grundfos LP-pumper i en snes år i det skjulte sørget for at løfte vand fra kanalen op til søen. Pumperne var manuelt styrede og har stort set arbejdet konstant i museets åbningstid – bortset fra de hyppige stop, der var nødvendige, når filtrene skulle hejses op med kran og renses for blade og grene.

Men i de seneste par år har de veltjente pumper stået stille det meste af tiden. ”Desværre,” siger direktionssekretær Fritse Meyer fra Den Gamle By. ”Det plaskende vand er et fantastisk lydbillede, og vi har virkelig savnet det, men økonomien har ikke været til en udskiftning. Så var det, at vi fik den idé at spørge i Bjerringbro, om vi kunne lave en aftale. Grundfos har siden 2004 været sponsor for vandmøllen, så måske…”

Hos teknikerne vakte projektet begejstring. For selv anno 2012 var opgaven faktisk en udfordring.

Den omvendte verden
Projektleder Ole G. Johansen fra Grundfos Service blev sat på opgaven og vurderede hurtigt, at 2 stk. Grundfos SL1-pumper ville være ideelle til opgaven – helt præcist model SL1.50.80.30.2.50 D.

”Det er et par kraftige, dykkede pumper med en samlet ydelse på ca. 45 l/sek.,” fortæller Ole G. Johansen. ”Dertil kommer, at de kan klare en partikelstørrelse på op til 50 mm, så problemerne med tilstopning er løst.”

Normalt anvendes dykkede pumper til at tømme brønde med, men i Den Gamle By handlede det om at fylde – oven i købet en hel sø. Det krævede, at styringen blev ændret. Det er vist kun gjort et par gange tidligere, mener servicetekniker Jørgen Højlund Kristensen, der blev en del af holdet, som skulle installere den nye, usynlige teknologi i den gamle vandmølle.

”Styringen er en LC-108, der er omprogrammeret til en fyldeapplikation. Pumpen starter automatisk, når vandstanden i søen sænkes og standser igen, når tryktransmitteren registrerer, at det aftalte niveau er nået,” fortæller serviceteknikeren.

Fordelen ved tryktransmitteren er, at den kan placeres under vandlinjen, fordi den reagerer på atmosfærisk tryk. Derfor kan den moderne teknik være en usynlig del af det gamle miljø, lige som det også er tilfældet med selve pumpeinstallationen. Den er monteret i den gamle, skjulte pumpebrønd inde i bygningen. Sammen med ny rørinstallation og nye ventiler og guiderør gør pumpeinstallationen det muligt at servicere pumperne uden nedstigning i brønden.

Tak – og selv tak!
Og pumperne passer sig selv. De kører efter behov, når styringen registrerer, at vandstanden i søen bliver for lav og standser kun, når museet lukker og skodderne sænkes. I åbningstiden har publikum fået det lydbillede, som Fritse Meyer ønskede, de skulle have.

”Vi er meget glade! Det er blevet en fantastisk flot og god løsning, der i øvrigt også ilter vandet på en måde, så risikoen for alger i søen er minimeret,” siger direktionssekretæren, der er taknemmelig for, at Grundfos tog positivt imod museets henvendelser om sponsoratet af de nye pumper. ”Det er en oplagt mulighed for, at vi kan strække økonomien. En investering som pumperne til vandmøllen ville vi have haft svært ved at finde penge til ellers. Til gengæld tilbyder vi Grundfos synlighed på stedet – en synlighed, der jo også er et tegn på engagement og ansvar for fortiden i fremtiden.”

Den synlighed bekommer også Ole G. Johansen og Jørgen Højlund Kristensen vel. ”Det er en spændende opgave at løse, og det er rart at se, at det man laver, bliver brugt til noget særligt – selvom det er usynligt,” lyder det samstemmende.

En lille video
Se Jack Fridthjofs video om udskiftningen her

Emne:

For Den Gamle By i Aarhus er sponsorering af produkter en måde at strække pengene på. For Grundfos er sponsorering synlighed – og sponsoratet af 2 nye pumper til den gamle vandmølle også en udfordring.

Sted:

Århus

Virksomhed:

Den Gamle By