Grundfos-motor inspirerer til unik vakuumløsning

Overview_TEXT

Beskrivelse

Grundfos-motor inspirerer til unik vakuumløsning

Når det vestjyske supersygehus i Gødstrup åbner i 2020, er flere afdelinger udstyret med en helt ny vakuumteknologi. En teknologi, der er udviklet af den danske afdeling af Busch, som er en af verdens største producenter af vakuumsystemer. I mere end to år har ingeniører fra Grundfos samarbejdet med vakuumeksperterne og om den nye, helt enkle og 300 % driftsikre løsning styret af Grundfos MGE-motorer med indbyggede frekvensomformere. En løsning, der gør store styreskabe og programmerede, eksterne frekvensomformere til fortid.

Kravene til vakuumudstyr til hospitaler er beskrevet i ISO 7396, og her er det beskrevet, at hver vakuumunit skal være udstyret med tre pumper, selv om det typisk kun er en pumpe, der er i brug ad gangen. For det er livsvigtigt udstyr, der ikke må fejle.

Egentlig er den slags anlæg en standardopgave for Busch, der netop har medicinsk vakuum som et af sine specialer. Men nu har virksomheden, der har dansk hovedsæde i Ry, sat en ny standard for, hvordan et sådant anlæg kan opbygges. En løsning, der allerede har vakt international opsigt.

I ’gamle’ dage
”Tidligere har vi bygget vores triplex vakuumunits op omkring en hovedpumpe med asynkron motor og ekstern frekvensomformer. Den kørte op til 60 Hz, så den i sig selv havde lidt overkapacitet,” fortæller projektleder Kenneth Normand fra Busch. ”Hovedpumpen

blev, som normen foreskriver, suppleret af en back-up-pumpe og yderligere en pumpe i reserve – begge med 100 % kapacitet i forhold til  designflow, men kun på 50 Hz. Disse to pumper var koblet direkte på nettet i en kaskadestyring, og det krævede et stort styreskab, et større programmeringsarbejde og en ekstern frekvensomformer, for at motorerne startede op, som de skulle.”

Men så var det, at folkene fra Busch mødte Leif Slotø Thomassen og Peter Amdisen fra Grundfos på en messe. Begge d’herrer fra Grundfos Motor OEM husker tydeligt snakken. For selv om det er mere end to år siden, blev den snak starten på et spændende samarbejde om udvikling af Grundfos MGE-motorer med specialflanger til en række af de specialiserede vakuumanlæg, som Busch er ene om at levere i Danmark.

Nye tider – og udfordringer
”Vi vidste, at Grundfos MGE-motorerne med permanente magneter også kan bruges til pumper, der flytter andet end vand,” konstaterer de to Grundfos-ingeniører. ”Men kravene til vakuummotorer er anderledes end dem, vi typisk er stødt på. Der er bl.a. forskel på, hvordan motorerne kobles ind og ud, når det drejer sig om luft. Her er de tre vakuumpumper koblet sammen til en fælles vakuummanifold, og det bringer vores Multi-E system i spil.”

Med erfaringerne fra trykforøgeranlæg til vandforsyning samler Grundfos Multi-E løsningen nemlig motorer og vakuumpumper i en samlet enhed. Her kommunikerer MGE-motorerne indbyrdes via den indbyggede kommunikationsbus. En sensor måler vakuumtrykket i rørstrengen, og når setpunktet er nået, sørger en regulator i motoren for, at trykket holdes konstant – også når de tre motorer kører i kaskadedrift. Det er her, at Kenneth Normand bruger ordet ’yndefuldt’ om denne driftsform, der samtidig sørger for, at anlægget er sikret mod enkeltfejl, som ISO 7396 foreskriver. ”Mens den ene motor kører, starter den næste stille op, fanger stafetten og kobler ind, så trykket hele tiden er konstant,” siger projektlederen med stor faglig tilfredshed i stemmen. Og netop det konstante tryk er den store udfordring, når det handler om vakuum.

51 vakuumstationer i Gødstrup
”I vakuum arbejder vi med en trykdifference på kun 1 bar, så der er ikke ’råd’ til tryktab, som man jo ellers kan leve med i fx vandforsyning,” forklarer Kenneth Normand. ”I Gødstrup er vi begunstiget af, at en hel, gennemgående etage i byggeriet er reserveret til teknik. Det giver plads til, at vores vakuumstationer kan placeres umiddelbart over eller under de steder, de forsyner.”

Og med i alt 25 anlæg med i alt 51 pumper fordelt på sygehusets ca. 127.000 m2, er Busch godt repræsenteret i Gødstrup. Pumperne, der bruges, er henholdsvis cykloidpumper, også kendt som klo-pumper og sidekanalsblæsere, der alle fremstilles på Busch’ egne fabrikker i Tyskland og Schweiz.

To triplex-anlæg med MGE-styrede cykloidpumper leverer medicinsk vakuum til udtag placeret i sengepanelet på hver af supersygehusets 409 enestuer. Og det er også cykloidpumper med hver to MGE-motorer, der anvendes i de såkaldte diatermianlæg, som præcist og effektivt fjerner giftig røg fra arbejdet med laserknive på 10 operationsstuer. Busch har leveret yderligere 13 vakuumstationer til Gødstrup. Det drejer sig om både helt små anlæg til laboratorier og større anlæg til anæstesisug og support til respiratorer.

Anlæg, der ikke kan udnytte fordelene i MGE-motorernes integrerede frekvensomformere. Men det kan de nævnte duplex- og triplex-anlæg i en sådan grad, at lederne fra alle internationale Busch-afdelinger har været samlet til præsentation af systemet i Ry. Tilbagemeldingerne indikerer, at Leif Slotø Thomassen og Peter Amdisen godt kan forberede sig på en pæn eksportsucces for MGE-motorer til montering iBusch-anlæg over hele verden. ”Her er vi godt hjulpet af, at motorerne er designet til verdensmarkedet, hvor 60 Hz er standard mange steder,” siger Kenneth Normand. ”Ved at gå fra 50 til 60 Hz øges motorernes omdrejningstal fra 3.000-3.600, hvilket udnytter vores pumpers kapacitet fuldt ud.”

Enkelthed og engagement
Når Kenneth Normand skal opsummere fordelene ved den nye teknologi, er det enkelthed, sikkerhed og nemhed, der nævnes – lige som projektlederen kan konstatere, at især MGE-motorens permanentmagneter og IE5-energimærke betyder en del for dengrønne profil hos bl.a. Busch-koncernens offentlige kunder.

For Leif Slotø Thomassen og Peter Amdisen har projektet været en lærerig indføring i en helt ny verden for ’deres barn’, MGE-motoren. Selv om det store  udviklingsarbejde har fundet sted i Ry, er der rosende ord for et stort engagement og en god support fra Grundfos i arbejdet med at finde den rigtige motorløsning. Også viljen til at lave specialprogrammeringer fremhæves, lige som en grundig uddannelse i den efterfølgende individuelle programmering har fået assistance af programmeringsværktøjet Grundfos PC Tool i en udgave, der giver Busch adgang til flere niveauer end vanligt.

Til gengæld har Grundfos fået bevis for, at MGE-motorerne ikke kun er til det rene vand – også til ren luft.  

Yderligere oplysninger:

Leif Slotø Thomassen
Salgschef Grundfos Motor OEM
20 26 01 19
lsthomassen@grundfos.com

Peter Amdisen
Salgs- og applikationsingeniør
Grundfos Motor OEM
30 61 69 13
pamdisen@grundfos.com

 

Emne:

Grundfos-motor inspirerer til unik vakuumløsning

Sted:

Grundfos-motor inspirerer til unik vakuumløsning

Virksomhed:

Grundfos-motor inspirerer til unik vakuumløsning