Grundvandet er Danmarks nye energiressource

Overview_TEXT

Beskrivelse

Besparelser på op til 90 % af energiudgifterne til køling. Besparelser på mellem 50 og 60 % af varmeudgifterne. CO2-reduktion på 70 %. Tilbagebetalingstider på tre til seks år i eksisterende byggerier og ned til ét år i nybyggeri.

Er behovet for køling større end 500 kW, og er der mere end 10.000 m2, der skal opvarmes, så har Stig Niemi Sørensen en historie, det kan betale sig at lytte til – betale sig i bogstaveligste forstand.

Det handler om anlæg til køling og opvarmning ved hjælp af grundvand. En teknologi, der blev kendt herhjemme i 1990’erne, men som først rigtig har fået opmærksomhed i dansk byggeri i de seneste par år. Underligt nok, når man ser på tallene og på erfaringerne fra de mere end 1.000 anlæg, der er etableret i Holland.

Men nu sker der for alvor noget på hjemmebanen, fortæller Stig Niemi Sørensen, der har været pioneren i udviklingsarbejdet – som forsker og ph.d. og siden 1994 som ejer af virksomheden Energi & Miljø A/S og siden 2007 Enopsol ApS i Hellerup. Det er blevet til godt 25 danske anlæg – primært til køling i industrien – men godt hjulpet af klimadebatten, de skærpede krav i bygningsreglementet, og ikke mindst resultaterne, oplever Stig Niemi Sørensen nu en stærkt stigende interesse fra både offentlige og private bygherrer og deres rådgivere.

Widex A/S ville videre
En af de adresser, som interessen samler sig om i øjeblikket, er Nymøllevej i Lynge, hvor arkitekt Lars Rath fra White Arkitekter har tegnet et ca. 36.000 m2 meget spektakulært nyt hovedsæde for den dansk ejet familievirksomhed Widex A/S, der er en af verdens førende producenter af digitale høreapparater.

Både familien og virksomheden myldrer med ingeniører, og det har ifølge Stig Niemi Sørensen haft stor betydning – der skulle sættes nye, innovative standarder for energibesparende arkitektur. De nyeste grønne og miljøvenlige teknologier skulle prøves.

Det banede vejen for et banebrydende ATES-anlæg fra Enopsol, som får følgeskab af 20.000 solceller og en 99 meter høj vindmølle, der med en årlig produktion på 3,4 mio. kWh forsyner Widex A/S og ca. 150 enfamiliehuse i Allerød med strøm, ligesom den gør virksomheden CO2-neutral. Regnvand opsamles, og en del bruges til toiletskyl og havevanding, mens resten ledes til en større grøft til nedsivning, hvor det er med til at bevare grundvandsniveauet. Og netop grundvandet har hovedrollen i en af bygningens meget energieffektive investeringer – det første grundvandsanlæg af sin art i Danmark til køling og opvarmning.

Når det kolde vand får varmen
”Kort fortalt: Fra en række 100 meter dybe boringer henter vi ca. 9 °C varmt vand op til højtemperaturkøling af bygningerne via et antal varmevekslere,” fortæller Stig Niemi Sørensen. ”Efter køleprocessen pumpes vandet, der på dette tidspunkt har en temperatur på 16-17 °C, retur til det samme grundvandsmagasin, hvorfra det blev indvundet. Her kan jordlaget stort set holde på det meste af varmen i fem-seks måneder. Det betyder, at når vinteren kommer, kan vi vende pumperetningen og sende 12-14 °C varmt vand retur til varmevekslerne, der nu kan sørge for at vandet når de 40 °C, vi skal bruge til opvarmning af bygningerne.”

Sammenlignet med gasfyring bruger grundvandsanlægget 50-60 % mindre energi til denne opvarmning. ”Man kan sige, at du får kølingen gratis samtidig med, at du mere end halverer din elregning,” siger Stig Niemi Sørensen.

Succes på pumperne
”Men der er faktisk også kun ét mekanisk element i et grundvandskøleanlæg, og det er pumpen,” fortæller Stig Niemi Sørensen. ”Så jeg har fra starten taget udgangspunkt i, hvad vandværkerne bruger til vandindvinding. Det er jo stort set udelukkende Grundfos SP-pumper, så det har også i samtlige projekter været vores, driftssikre valg. Grundfos hjælper os med rådgivning, og i modsætning til konventionelle mekaniske køle- og varmeanlæg med mange mekaniske dele har vi aldrig haft problemer i vores anlæg.” Det er jo betryggende at vide, når det nu endelig ser ud til, at grundvandsanlæg er ved at finde vej til de danske byggerier.

Hos Grundfos glæder salgsingeniør Søren Nickel Christensen sig også over et særdeles godt samarbejde omkring en teknologi, der matcher pumpevirksomhedens egne holdninger til bæredygtighed.

Emne:

Netop grundvandet har hovedrollen i en af bygningens meget energieffektive investeringer – det første grundvandsanlæg af sin art i Danmark til køling og opvarmning.

Sted:

Hellerup og Allerød

Virksomhed:

Enopsol Aps og Widex A/S