Stort kloakeringsprojekt med Grundfos i spidsen

Overview_TEXT

Beskrivelse

Grundfos i spidsen for kloakeringsprojekt. Tommerup kommune valgte en usædvanlig alliance med stærke, lokale rødder, da der skulle etableres 111 pumpestationer i Nårup.

Da Bent S. Rasmussens mangeårige kunde, den daværende Tommerup Kommune, lod forstå, at man gik i udbud med et kloakeringsprojekt i byen Nårup, blev det samtidig understreget, at man ønskede en totalleverandør – fra dimensionering, tilbudsgivning, levering af pumpebrønde, gravearbejde og installation til reetablering.

Bent S. Rasmussen fra Grundfos fik rollen som ”ansvarshavende”, og i fællesskab bød gruppen på opgaven med kloakering til 111 huse i byen. Og vandt!

Succes!
Sammen med ansvaret fulgte trekvart års ihærdig indsats for salgsingeniøren, for før gravearbejdet kunne begynde, lå et stort planlægningsarbejde forude: dimensionering af trykledninger, individuel vurdering af pumpekapaciteten til den enkelte husstand, placering af såvel brøndene som de el-tekniske samlinger på matriklerne, forhandling med husejerne og fotoregistrering af den enkelte ejendom for at være på forkant med eventuelle klager i forbindelse med gravearbejdet.

På byggemøder hver 14. dag blev kommunens ingeniører og driftsleder holdt orienteret om sagens forløb, og Bent S. Rasmussen tøver ikke med at betegne processen som en succes. ”Der er leveret et rigtig godt og seriøst stykke arbejde fra de involverede parter, for med den dybe lokale forankring er der jo ingen, der ønsker at levere noget skidt på hjemmebane.”

Sikre løsninger
”Der er adskillige af vores præfabrikerede PE-pumpebrønde i drift i området, og erfaringerne har været gode, så vi tøvede ikke med at vælge en af de mindre standardmodeller monteret med dykkede pumper med skæresystem type SEG til opgaven. Det er en pumpetype, som Tommerup Kommune er klar over kræver minimal vedligeholdelse – man har anvendt pumperne i 10 år uden behov for reservedele eller udskiftning”, siger Bent S. Rasmussen.

Også valget af de præfabrikerede brønde gav god mening. For det første kan pumperne tages op til eftersyn uden brug af værktøj. Desuden er brøndene nemme at installere, de er opdriftsikrede på grund af udformningen, låget er tæt, så grundvand ikke kan sive ind og brøndenes dæksler er planforsænkede, så de kan installeres i kørearealerne og i øvrigt ikke generer omgivelserne.

Emne:

Da Bent S. Rasmussens mangeårige kunde, den daværende Tommerup Kommune, lod forstå, at man gik i udbud med et kloakeringsprojekt i byen Nårup, blev det samtidig understreget, at man ønskede en totalleverandør – fra dimensionering, tilbudsgivning, levering af pumpebrønde, gravearbejde og installation til reetablering.

Sted:

Nårup

Virksomhed:

Tommerup Kommune