I Syddjurs prioriterer kommunen energien rigtigt i sparetider

Overview_TEXT

Beskrivelse

I Syddjurs har Grundfos stået for en kortlægning af de kommunale cirkulationspumper. Det er der kommet både besparelser og et godt værktøj ud af.

Der er nok at kæmpe med rundt omkring i landets kommuner. Mens mange lider under en stram økonomi, presser staten til stadighed kommunerne for initiativer, der kan spare på energien. Og tallene viser, at det kræver store investeringer blot at holde energiforbruget uændret.

I stedet for at bruge kræfter på at beklage sig eller lave hovsaløsninger har Syddjurs kommune lavet en energiplan for de kommunale ejendomme, og dem er der ca. 200 af i den nye storkommune.

Frihed under ansvar
Energirådgiver Henrik Ernst fra Syddjurs Kommune roser planen i høje toner. ”Det er en strategi for, hvilken vej vi skal gå. Den peger på nogle af de indsatsområder, vi skal arbejde med, men den giver os friheden til selv at prioritere, hvilke projekter vi sætter i gang. Sammen med planen fulgte en pose penge – fire millioner kroner – som kan bruges til at energioptimere de kommunale ejendomme i perioden 2008-2011.”

Prioriteringen og ansvaret er lagt i hænderne på de ni medarbejdere i Team Ejendomme hos Syddjurs Kommune. Energimærkning, -styring og -optimering er nøgleområderne, og sammen med eksterne rådgivere er man systematisk og struktureret i færd med at indsamle energioplysninger om de kommunale bygninger og anlæg, for at man kan bruge millionerne de steder, hvor man får mest for pengene.

En form for beredskabsplan
”Vi er jo forpligtede til at nyinvestere i energiprojekter, der har en tilbagebetalingstid på mindre end fem år, men ellers bruger vi primært de oplysninger, vi indsamler, til at være rigtig godt forberedt, når gamle installationer skal udskiftes,” fortæller Henrik Ernst. I den forbindelse nævner han kortlægningen af cirkulationspumperne i kommunens skoler og administrationsbygninger som et eksempel på et værktøj, der har været til meget stor nytte for ham og hans kolleger.

”Når en serviceleder fra en skole ringer til mig og fortæller, at en pumpe er brændt af, ved jeg lige præcis, hvilken pumpe, han taler om. Jeg kender dens funktion i helheden, alder, type, hvor meget den er i drift, elforbrug og så videre. Det hele står i et regneark, der samtidig fortæller, hvilken pumpe, der med størst fordel kan erstatte den gamle – alle data om, hvordan den nye skal indstilles, forventet driftstid, årsforbrug af el og dermed årlig energibesparelse. Jeg slår to fluer med et smæk – jeg får sikkerhed for, at den lokale vvs-installatør bestiller og installerer den optimale pumpe, og jeg får en dokumenteret energibesparelse,” siger Henrik Ernst.

Målet er salg – midlet er troværdig rådgivning
Det er salgsingeniør Morten Vinther fra Grundfos, der har stået for kortlægningen af de mange cirkulationspumper i Syddjurs Kommune, ligesom han har gjort det i en række andre kommuner. Når han har indsamlet oplysningerne på stedet, overlades de til de fem interne medarbejdere hos Grundfos i Bjerringbro, der er specialister i behandling af data om pumper af alle fabrikater. Tallene og funktionsbeskrivelserne danner baggrund for såvel energiberegning af det nuværende forbrug samt beregning af besparelser ved konvertering til nye, elektronisk regulerede cirkulationspumper.

”Pluk de lavthængende frugter”
At netop en lille ting som cirkulationspumperne får opmærksomhed i den store sammenhæng, skyldes ifølge Grundfos ingeniøren, at der netop er tale om ret små investeringer pr. enhed. Men besparelserne og tilbagebetalingstider, der ofte kun er på to-tre år, gør en udskiftning særdeles interessant.

”Det er virkelig lavthængende frugter, der er lige til at plukke, og vi ser da også mange steder, der vælger at udskifte hele pumpeparken på én gang, fordi selv ret nye pumper ofte med fordel kan konverteres til nyere modeller. Det vælger mange at udnytte i en grøn profil,” slutter Morten Vinther.

Emne:

I stedet for at bruge kræfter på at beklage sig eller lave hovsaløsninger har Syddjurs kommune lavet en energiplan for de kommunale ejendomme, og dem er der ca. 200 af i den nye storkommune.

Sted:

Syddjurs

Virksomhed:

Syddjurs Kommune