Mange bække små - giver en stor besparelse

Overview_TEXT

Beskrivelse

I Ringkøbing-Skjern kommune indgår udskiftning af cirkulationspumper i planen om at være selvforsynende med energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern var én af de kommuner, der var klar med energimærkning af offentlige bygninger, inden fristen udløb den 1. juli i år. Tal herfra har dannet baggrund for de energiberegninger, som kommunen har ladet Grundfos udføre på hver enkelt pumpe i de større offentlige bygninger som plejehjem, skoler og rådhuse. Beregningerne giver et præcist overblik over økonomien i udskiftning af aldrende, uregulerede cirkulationspumper med nye, elektronisk regulerede energisparepumper.

Resultatet er ifølge Flemming Møller blevet et meget anvendeligt redskab for ham og hans to kolleger i afdelingen for energibesparelser i offentlige bygninger. ”Vi kan sort på hvidt se, hvor de største besparelser kan hentes sammenholdt med den investering, vi skal foretage. Når vi kan se, at tilbagebetalingstiden for en ny pumpe er 5-6 år, prioriterer vi en udskiftning. Resten af pumpens levetid er det jo ren fortjeneste.”

”Samlet set kommer vi op på en anseelig energibesparelse ved udskiftning af cirkulationspumperne i kommunen. Og som sagt: Det er lige til at gå til! Det er nemt at få dokumentation for, at det er investeringen værd, og det er i øvrigt beregninger, som Grundfos udfører gratis. Investeringen er overkommelig, og det er selve udskiftningsarbejdet også,” konstaterer Flemming Møller.

Emne:

Ringkøbing-Skjern var én af de kommuner, der var klar med energimærkning af offentlige bygninger, inden fristen udløb den 1. juli i år.

Sted:

Ringkøbing og Skjern

Virksomhed:

Ringkøbing-Skjern Kommune