Der er damp på maskinerne i Mariager Fjord

Overview_TEXT

Beskrivelse

Hos Akzo Nobel Salt A/S er energibevidstheden lige så stor som energiforbruget

I dag er Dansk Salt en del af den internationale industrikoncern Akzo Nobel. Men det er stadig dansk salt, der produceres på Mariagers stolthed ved fjorden. Det er her vi befinder os – nærmere bestemt på kajen i Akzo Nobels private havn få kilometer fra centrum. Herfra udskibes hvert år omkring 300.000 tons salt fordelt på et par hundrede skibe primært med de andre nordiske lande som destination.

Yderst på kajen ligger pumpehuset, der er målet for vores besøg. Her har fire Grundfos NB150 90 kW pumper i et års tid sørget for at hente vand fra fjorden til kondensering af dampen i det enorme inddampningsanlæg. Den nye pumpeløsning afløste fire langakslede, dykkede pumper, som efterhånden havde mere end 25 år på bagen, og da der var stillet krav om en både fleksibel, servicevenlig og energioptimal løsning, faldt valget naturligt på Grundfos, som indfriede forventningerne.

Emne:

Yderst på kajen ligger pumpehuset, der er målet for vores besøg.

Sted:

Mariager

Virksomhed:

Akzo Nobel Salt A/S