Vandværket klar til eksplosivt vandforbrug

Overview_TEXT

Beskrivelse

På Aalborg Kaserne kan behovet for vand variere fra tandbørstning til storbrand. Det tager det nye vandværk højde for.

Hvordan udruster et vandværk sig, når det i dagtimerne skal levere vand til et antal personer, der svarer til en mindre landsby, om natten til nogle få menneskers tandbørstning og toiletbesøg – og i en katastrofesituation skal være klar til at levere enorme mængder af vand til brandslukning i et ammunitionslager?

Løsningen ifølge Lars
Løsningen er et Grundfos trykforøgeranlæg Hydro MPC-E 6 X CRIE 15-5, hvis man spørger indehaver af Ravnborg Vand – Hadsund Brøndboring, Lars Ravnborg. Og det var netop Lars, Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste spurgte, da vandværket på Aalborg Kaserne skulle udskiftes.

Den unge brøndborer fra Hadsund, der er 3. generation i familievirksomheden, har også en baggrund fra udviklingsafdelingen hos Grundfos, så arbejdet med utraditionelle løsninger og komplicerede dimensioneringer er ham ikke fremmed.

Det er blevet til adskillige Hydro MPC-løsninger fra Hadsund-virksomheden, og det var på baggrund af erfaringerne herfra, at Lars Ravnborg anbefalede Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste at installere en helt speciel variant på kasernen i Aalborg.

Yderpunkterne er dækket
”Hydro MPC opbygges som en enhed sammensat af et antal pumper, der matcher de krav, den enkelte opgave stiller. Det klares som regel med 2, 3 eller måske 4 pumper, men i tilfældet i Aalborg er yderpunkterne så langt fra hinanden, at vi har opbygget en enhed med 6 pumper.”

Det betyder, at kun en enkelt pumpe behøver at være på arbejde for at klare natforsyningen til de 81.695 m2 bygninger på det 285 ha store område. Om dagen er forbruget meget svingende, fordi kasernen fungerer som skole og øvelsesområde for flere enheder fra forsvaret og Hjemmeværnet, så her træder flere pumper til efter behov, men ikke flere end at der stadig er reservekapacitet, hvis en brand bryder ud i de højeksplosive depoter.

Energibesparelse på omkring 20 %
”Det er ikke umiddelbart den billigste investering, man har sagt god for i Aalborg, men det bliver det på sigt, og det betyder meget, når kunden er en professionel, offentlig indkøber,” siger Lars Ravnborg. ”Der er utrolig god driftsøkonomi på Grundfos-produkterne – både når man ser på omkostningerne til service, og når energiforbruget gøres op.”

I Aalborg erstattede det nye Hydro MPC-anlæg et ældre Delta M6-anlæg fra Grundfos, som det efterhånden ikke var muligt at skaffe reservedele til. Delta M6 var også et frekvensstyret anlæg, så energiforbruget er umiddelbart sammenligneligt, og beregningerne forudser en energibesparelse på omkring 20 %.

Lars Ravnborg kalder det ’Tilslut og Pump’. Kunderne kalder det en god investering.

Emne:

Hvordan udruster et vandværk sig, når det i dagtimerne skal levere vand til et antal personer, der svarer til en mindre landsby, om natten til nogle få menneskers tandbørstning og toiletbesøg?

Sted:

Aalborg Kaserne

Virksomhed:

Forsvarets Bygningstjeneste