Nem pumpestyring til den helt rigtige pris

Overview_TEXT

Beskrivelse

I Mariagerfjord kommune skal op mod 40 pumpestationer renoveres i de kommende år. Fremover skal Dedicated Controls fra Grundfos sørge for pumpestyring og overvågning alle steder, og det er en velovervejet beslutning.

I dag skal driftsleder Brian Frost fra Mariagerfjord Vand A/S holde styr på 5-6 forskellige og meget gamle styresystemer rundt omkring på kommunens pumpestationer. Men det lysner, for en omfattende renovering er i gang på de første 18 pumpestationer. Her installeres nemlig det styresystem, som forsyningsselskabet efter grundige overvejelser har valgt som fremtidens standardiserede løsning.

I 2018 vil ca. 40 ud af kommunens 200 pumpestationer være udstyret med Dedicated Controls fra Grundfos, og driften vil blive overvåget centralt fra en ny administrationsbygning ved det nye renseanlæg i Hadsund.

Brugervenlig betjening – kundevenlig pris
”Da vi undersøgte, hvad der fandtes på markedet af styringer, var det et krav, at systemet skulle være nemt at betjene,” fortæller Brian Frost. ”Og så tæller en konkurrencedygtig pris selvfølgelig også rigtig meget i disse tider. Det førte os på sporet af Dedicated Controls, men da vi ikke tidligere har haft styresystemer fra Grundfos, installerede vi et par stykker for at teste, om de levede op til vores krav og behov.”

Svaret på testen vakte glæde hos salgsingeniør Flemming Skovbak-Bonkegaard fra Grundfos, der foruden styresystemer også skal levere pumper, elektroniske motorværn og frekvensomformere til projektet hos Mariagerfjord Vand.

Modulopbygget fleksibilitet
”Dedicated Controls er meget velegnet til standardisering af et stort projekt, hvor der stilles forskellige krav til styringen i de enkelte pumpestationer,” fortæller Flemming Skovbak-Bonkegaard. ”Systemet er modulopbygget. Det betyder, at det både kan udstyres med helt simple standardfunktioner til almindelige behov, og at det også kan udvides individuelt med langt mere avancerede funktioner. Mariagerfjord Vand har også allerede vist interesse for en kommende version af Dedicated Controls, der arbejder trådløst via Wi-Fi.”

Til Mariagerfjord Vand har Grundfos desuden udarbejdet et antal templates med forskellige opsætninger, som Brian Frost og hans kolleger kan downloade direkte ned i styringen, så det er hurtigt fx at tilpasse start/stop-niveauerne til den enkelte pumpestation.

Pumpestyringerne indbygges i pumpestationernes styretavler, der leveres af Hadsund-virksomheden PL Control.

Spildevandsplan til 350 millioner kroner
Renoveringen af pumpestationerne i Mariagerfjord er et led i kommunens meget omfattende plan for spildevandsrensning. I de kommende 10 år investeres ca. 350 millioner kroner i blandt andet et nyt centralt renseanlæg i Hadsund - et anlæg, der skal erstatte ti gamle renseanlæg rundt omkring i kommunen. Anlægget tages i brug i 2013 og er fuldt udbygget i 2018 sammen med et nyt ledningsnet. I samme periode etableres en udløbsledning, der skal føre det rensede spildevand fra det nye centralrenseanlæg 4 kilometer ud i Kattegat i stedet for i Mariager Fjord. Rørledningen er i alt 16 kilometer lang.

FAKTA OM GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS

 • Styrer transport af spildevand væk fra spildevandsbrønde
 • Brugervenlig betjening via grafisk farveskærm
 • Styrer fra en til seks pumper med mulighed for gruppering
 • Start/stop af pumper ved hjælp af svømmeafbrydere, analoge tryksensorer eller ultralydssensorer
 • Alternerende drift af to pumper
 • Alarmer og advarsler – bl.a. via SMS
 • Avancerede alarmskemaer
 • Beregning af flow
 • Energioptimering af frekvensstyrede pumper
 • Automatisk funktionskontrol, så pumperne ikke gror fast
 • Styring af mixer eller skylleventil
 • CUE- og VFD-understøttelse
 • Nem installation og konfiguration via trin for trin guide
 • Avanceret datakommunikation, GSM/GPRS til BMS- og SCADA-systemer.

Emne:

I 2018 vil ca. 40 ud af kommunens 200 pumpestationer være udstyret med Dedicated Controls fra Grundfos, og driften vil blive overvåget centralt fra en ny administrationsbygning ved det nye renseanlæg i Hadsund.

Sted:

Mariagerfjord

Virksomhed:

Mariagerfjord Vand A/S