Nu går Gudenåen endelig over sine breder

Overview_TEXT

Beskrivelse

I disse år genoprettes enorme vådområder omkring Gudenåen, og det er en udfordring for både rådgivere og entreprenører.

Når man passerer Gudenåen på E45 ved Randers, har man på begge sider af motorvejen kunnet følge med i et større dige- og jordarbejde i de seneste par år. Hvis man i farten har tænkt, at byggeriet sikkert skulle forhindre Gudenåen i at gå over sine bredder, tager man fejl – Det er netop det modsatte, der er hele idéen.

Skov- og Naturstyrelse i Kronjylland er ved at genskabe de naturlige vådområder omkring Gudenåen, sådan som arealerne så ud før 1959. Dengang blev området drænet, og den naturlige vandstand blev holdt nede ved udpumpning til Gudenåen, så arealerne kunne bruges som landbrugsjord.

Naturen genoprettes
Vådarealerne skabes ved at gennembryde – og visse steder helt fjerne – de eksisterende diger. Men det er ikke alle steder, at vandet er lige velkommen, og det er det, denne artikel skal handle om.

Vi er taget til Viby J. til civilingeniør Allan Bo Mikkelsen, der har været med til projekteringen og nu fører tilsyn med arbejdet på Hornbæk Enge. Allan er en af den halve snes medarbejdere hos rådgivningsfirmaet Orbicon | Leif Hansen, der har specialiseret sig i projektering og tilsyn med etablering af vådområder.

Pumpeassistance til naturen
”Området omkring E45 har været en særlig udfordring,” fortæller Allan Bo Mikkelsen. ”Den ca. to kilometer lange motorvejsstrækning over Gudenådalen er anlagt på en meget blød bund, og derfor er den sat på omkring 15-25 meter pæle på en delstrækning. Pælene er kun konstruerede til at tåle lodrette laster, men stiger grundvandet og fryser til is, risikerer vi vandrette bevægelser. Så vi er nødt til at holde grundvandsstanden nede på samme niveau som nu på arealet omkring motorvejen.”

Det er løst ved at lave nye diger parallelt med vejen, så der kan skabes et tørt areal mellem vej og dige, hvor grundvandsstanden holdes i ave ved hjælp af 2 stk. Grundfos SEV100.100.40.4 pumper monteret i en PE-Flex pumpebrønd i det nye dige.

Fleksibilitet nødvendig
Allan Bo Mikkelsen fortæller, at det har været svært at dimensionere brøndene. ”Det har været nødvendigt at opgradere størrelsen af pumperne i to af brøndene undervejs, for vi er stødt på flere naturlige kilder under anlægsarbejdet, som vi ikke havde kendskab til på forhånd.”

Men det har ikke været et problem at ændre på brøndene, for Grundfos PE-Flex brøndene opbygges individuelt til den enkelte opgave og monteres med det udstyr, der er nødvendigt, fortæller salgstekniker Ole B. Karlsen fra Grundfos. Pumpebrøndene med tilhørende sandfangsbrønde leveres færdigmonterede klar til nedgravning i digerne, hvor kun to alu-dæksler på toppen afslører, at naturen får en hjælpende hånd.

På baggrund af erfaringer hen over efteråret har de involverede parter fået vished for, at den valgte pumpeløsning er rigtig. Pumperne er monteret som tvillinger og starter op enkeltvis, og ved større vandmængder aktiveres de samtidig.

Emne:

Vådarealerne skabes ved at gennembryde – og visse steder helt fjerne – de eksisterende diger. Men det er ikke alle steder, at vandet er lige velkommen, og det er det, denne artikel skal handle om.

Sted:

Langå, Randers, Hornbæk Enge

Virksomhed:

Skov- og Naturstyrelsen