Oplysninger fra pumper hjælper Arla med at spare energi

Overview_TEXT

Beskrivelse

Det er ikke industrispionage, når en mand med en sort kuffert går ind på Arlas mejerier og trækker oplysninger ud af pumperne. Det er tværtimod bestilt arbejde og et led i mejerikoncernens plan for at reducere energiforbruget med tre procent årligt og sænke CO2-udledningen med 25 % inden 2020.
Et af midlerne er Grundfos Pump Audit, og det er en god idé og en god forretning, synes Arla.

Manden med kufferten har besøgt en række Arla-mejerier på det seneste. Han har fået det sigende navn, fordi den specialuddannede Grundfos-montør medbringer en kuffert med udstyr, der over en periode logger data om de eksisterende pumpers effekt, flow og tryk. Der er tale om et Grundfos Pump Audit, hvor alle data herefter bearbejdes af specialister hos Grundfos ved hjælp et analyse-software, som sammenligner den nuværende effektivitet med den potentielle effektivitet hos nye, energioptimerede pumper.

Resultatet kan være, at en investering i nye pumper på godt 200.000 kr. er betalt tilbage på to år gennem energibesparelser på 37 procent. Herefter viser beregningerne i Grundfos Pump Audit, at valget af energioptimerede pumper i de efterfølgende 10 år giver en besparelse på 830.000 kr.

Og det synes Arla er interessant.

Dokumentation gør beslutningen nem
Tallene i eksemplet stammer fra Arlas mejeri i Videbæk, og det er blot et af de steder, hvor Grundfos Pump Audit har givet anledning til udskiftninger i en ellers velfungerende pumpepark.

”Det er svært for mange at skrotte en driftssikker pumpe, der sandsynligvis vil kunne køre i mange år endnu,” fortæller salgsingeniør Jesper Sejer Pedersen, Grundfos. ”Men her gør rapporten fra Pump Audit det nemt at træffe beslutningerne, når vi sort på hvidt kan dokumentere både de umiddelbare og de langsigtede økonomiske gevinster.”

Jesper Sejer Pedersen kan berette om et tilsvarende eksempel fra Arla Nr. Vium, hvor gode, solide NP-pumper på isvandsanlægget udskiftes til NBE-pumper med MPC-styring.

Pumpeskift som miljøstrategi
For rigtig mange virksomheder betyder hensynet til miljøet efterhånden lige så meget som udsigten til økonomisk gevinst, og Arla Foods er en af dem.

Den danske mejerikoncern har taget hul på en meget omfattende og synlig miljøstrategi, der frem mod 2020 bl.a. skal reducere udledningen af drivhusgasser fra produktion og transport med 25 % set i forhold til 2005-niveauet. Det skal en årlig reduktion af energiforbruget med tre procent bidrage til.

I øvrigt skal halvdelen af energiforbruget i produktionen til den tid komme fra vedvarende energi.

”I dag går 10 procent af hele verdens energiforbrug til pumpedrift. Det tal kan reduceres væsentligt, og hvor meget det kan forbedre både virksomhedernes økonomi og miljøregnskab, giver et Pump Audit præcis dokumentation for,” slutter Jesper Sejer Pedersen.

PUMP AUDIT ER NEMT

  • Det avancerede udstyr til effekt-, tryk- og flowmåling er sammenbygget i en kuffert, som forbindes til anlægget af en specialuddannet Grundfos-montør.
  • Opstilling og nedtagning klares på et par timer og kræver ingen arbejdsindsats fra virksomhedens side.
  • Udstyret indsamler data over en periode, der giver et reelt, dynamisk billede af pumpens drift. De indsamlede data bearbejdes af Grundfos-specialister ved hjælp af et analyse-software, hvor der sammenlignes med data fra nye, relevante energioptimerede pumper.
  • Resultaterne præsenteres i en detaljeret, men overskuelig rapport, der beskriver målemetode, det aktuelle anlæg og den fysiske måleopstilling, tekniske og økonomiske beregninger med en oversigt over potentielle energibesparelser og tilbagebetalingstid.

Emne:

Det er ikke industrispionage, når en mand med en sort kuffert går ind på Arlas mejerier og trækker oplysninger ud af pumperne...

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Arla Foods