RMQ som sikring imod tilbageløb af spildevand

Overview_TEXT

Beskrivelse

Regnvandsanlæg i ny rolle som sikring mod tilbagestrømning

Lolland Forsyning har sikret sine pumpestationer og små renseanlæg mod tilbagestrømning af spildevand i drikkevandsforsyningen. Løsningen er Grundfos RMQ – bedre kendt som regnvandsanlæg.

Det var et uheld på Køge-Egnens Renseanlæg i 2007, der for alvor satte fokus på problemerne med tilbagestrømning af forurenet vand til drikkevandssystemet. I Køge blev drikkevandsinstallationen på renseanlægget ved en menneskelig fejl sammenkoblet med installationen for teknisk vand, og mindst 224 af byens borgere blev syge.

Der er også eksempler på uheld, hvor et pludseligt opstået vakuum som følge af et ledningsbrud og en uheldigt placeret spuleslange resulterer i tilbagestrømning, og emnet har derfor stor opmærksomhed hos landets forsyningsselskaber.

Hos Lolland Forsyning er alle renseanlæg og pumpestationer med drikkevandsinstallationer nu sikret mod tilbagestrømning. Her har intern konsulent Peter Christoffersen monteret anlæg, der ved hjælp af luftgab sikrer mod tilbagestrømning.

Regnvandsanlæg som tilbageløbssikring
11 anlæg er den såkaldte RMQ-unit fra Grundfos – oprindeligt et elektronisk styret regnvandsanlæg til parcelhuse og mindre bygninger, men Peter Christoffersen har set, at løsningen er helt perfekt som tilbageløbssikring på pumpestationer og mindre renseanlæg med 1-2 spulehaner.

På anlæg med flere spulehaner har han i flere tilfælde valgt at sløjfe nogle af aftapningsstederne og i stedet indkøbe en slangevogn med henblik på at kunne anvende RMQ.

RMQ er en køreklar og driftssikker løsning, hvor styring, vandbeholder, rørføring med luftgab og pumpe er bygget sammen i et lille, lydisoleret kabinet til montering på væggen. Men trods størrelsen leverer den et tryk på 45 meter vandsøjle og et flow på ca. 3 m3 i timen.

Opfylder DS 439 og EN1717
Alle renseanlæg er omfattet af kravene i DS 439 og EN 1717 forureningsgrad 5, og det betyder, at vi befinder os i den kategori, der anses for at være den farligste på grund af risikoen for forurening med vira eller bakterier,” fortæller Peter Christoffersen.

”Reglerne siger, at vi i denne kategori skal bruge luftgab som tilbageløbssikring. Jeg er meget tilfreds med RMQ-løsningen med luftgab monteret på tilløbet til unit’en. Man skal så lige være opmærksom på, at vandet fra unit’en efterfølgende betragtes som teknisk vand, hvilket betyder, at alle tappehaner skal forsynes med ’Ikke drikkevand’ skilte.”

I øvrigt fortæller Peter Christoffersen, at RMQ’en også har været med til at afsløre utætheder. En medarbejder undrede sig over, at anlægget kørte på et tidspunkt, hvor ingen brugte vand. Så gik man på jagt efter brud på rørene, og ganske rigtigt…

Peter Christoffersen er ikke i tvivl om, at det lille regnvandsanlæg fra Grundfos også har en stor fremtid for sig i ’sikkerhedstjenesten’ hos landets forsyningsselskaber.

Emne:

Lolland Forsyning har sikret sine pumpestationer og små renseanlæg mod tilbagestrømning af spildevand i drikkevandsforsyningen.

Sted:

Lolland

Virksomhed:

Lolland Forsyning