Søges: Gamle, driftige Grundfos-pumper

Overview_TEXT

Beskrivelse

En VP-cirkulationspumpe, der har kørt uafbrudt siden 1964. En SP-pumpe med 35 års tro tjeneste bag sig. Det er blot et par af de genstande, Historisk Afdeling hos Grundfos har føjet til samlingen på det seneste. Jagten på flere stumper fra et enestående stykke dansk erhvervshistorie fortsætter og bidrag til historien modtages med glæde.

Ole Berg har titel af Senior servicetekniker hos Grundfos, og en af de ægte seniorer vel at mærke, for karrieren startede som eftermiddagsbud helt tilbage i 1964. Oles glubende interesse for teknik kombineret med klæbehjerne har gjort salgsteknikeren til en af nøglepersonerne i det ihærdige arbejde, der udfolder sig for at sikre Grundfos-historien for eftertiden.

”Det er nu, historien skal bevares. For vi er jo ikke mange tilbage, der har været med fra dengang, hvor det for alvor begyndte at gå stærkt,” konstaterer den 62-årige Ole Berg. Det er blevet til mange års nærkontakt med kunder i bl.a. jobbet som servicetekniker. Derfor har han en ganske god fornemmelse for, hvilke brøndborere, smede eller virksomheder han skal kontakte i forsøget på at udfylde hullerne i Historisk Afdelings samling.

Og rygtet om Ole Bergs jagt på gamle Grundfos-pumper har bredt sig, så der går sjældent en uge, hvor der ikke dukker nye, gamle bekendtskaber op til samlingen.

Næsten 40 år i cirkulation – og stadig i god form
Da der for kort tid siden stod en VP 35 cirkulationspumpe fra 1964 på Ole Bergs bord, blev der sendt en venlig tanke til tømrermester Herluf Hedegaard, der havde reddet den historiske pumpe fra skrotkassen.

”Vi købte en gammel landbrugsejendom i Tange sidste år,” fortæller tømrermesteren. ”Den blev opvarmet af et gammelt Salamander oliefyr, der var pakket godt ind i Rockwool og med en ordentlig oliebrænder i enden. På væggen sad der så en cirkulationspumpe, som snurrede og snurrede. Den tidligere ejer fortalte os, at det havde den gjort uden ophold, siden den blev monteret i 1964. Og den kørte stadig, da vi overtog ejendommen. En oliefyrsmand eller skorstensfejeren havde kigget til anlægget engang imellem, men der var aldrig repareret noget som helst. Der blev da ganske vist brugt meget olie og strøm, men hva’ – det fungerede jo. Og havde vi ikke valgt at skifte, havde pumpen nok kørt mange år endnu,” vurderer Herluf Hedegaard.

Det kan Ole Berg bekræfte. Når de gamle pumper overlades til Grundfos, får de et tjek af den erfarne tekniker, men en egentlig renovering er der ikke tale om.

”De bliver udstillet sådan, som de tager sig ud efter brug – og sammen med deres historie,” fortæller Ole Berg, der også for nylig har sikret sig et eksemplar af en SP 35-6 pumpe fra 1976. Den var egentlig bare sendt ind til afprøvning.

70 % ydelse efter 36 år
En landmand fra Nørre Snede havde bedt Kristian Palmelund fra Hampen Smede- og Maskinforretning tage SP-pumpen op, fordi han mente, at der ikke længere var vand nok i boringen til vanding af markerne. Med undtagelse af en enkelt gang for 5-6 år siden, hvor stigrøret var gået i stykker, havde pumpen siddet i den 40 meter dybe brønd siden 1976, så Kristian Palmelund mente nu nok, at det kunne være pumpens dage, der var talte.

”Men den så pæn ud, da vi fik den op, så vi valgte at sende den til afprøvning hos Grundfos,” fortæller den midtjyske smedemester. ”Her kunne Ole Berg fortælle os, at pumpen ydede 70 %, så den manglende vand skyldtes sandsynligvis noget nede i boringen. Men han foreslog os alligevel at erstatte den med en ny SP 46-4C.”

”Problemet er, at vi ikke har reservedele til de gamle SP 35-pumper, og selv om det er en ualmindelig robust pumpe, som sikkert kunne køre flere år endnu, kan vi jo ikke give nogen garanti,” forklarer Ole Berg.

Hårdt presset supplerer seniorteknikeren dog med en indrømmelse: ”Det var en enestående chance for at sikre mig en pumpe med en stor historisk værdi til samlingen. En SP 35 vil vi sandsynligvis aldrig få at se igen.”

En historie med mange kapitler
Den 19. maj 2012 fejrede Grundfos 100-årsdagen for stifteren Poul Due Jensens fødsel. Det skete med indvielsen af et gennemmoderniseret Grundfos Museum, hvor både virksomhedens og produktudviklingens historie fortælles og præsenteres på spændende vis. Historisk Afdeling, som bl.a. er ansvarlig for museet, ledes af Anja Warschawsky, der siden 2010 har haft til opgave at sikre, at historien om Grundfos bevares, udvikles, formidles og gøres tilgængelig. En historie, som hver dag får tilføjet et nyt, lille kapitel.

”Grundfos bliver 70 år i 2014, og det er af stor betydning, at historien hele tiden bliver sikret til nutidigt og fremtidigt brug,” siger Anja Warschawsky. Det historiske arkiv er lige nu tilgængeligt for Grundfos-medarbejderne og efter aftale også for andre interesserede.

Afdelingens arkiv- og genstandsmateriale omfatter blandt andet mere end 100.000 fotos af alt fra produkter til små og store begivenheder. Også her er Ole Berg på banen sammen med fire andre seniorer, der alle har mindst 40 års anciennitet hos Grundfos.

”Hver tredje uge mødes vi for at identificere personerne på billederne, så de kan blive en del af historien,” fortæller manden med klæbehjernen. Ole Berg lyder vældig tilfreds, når han konstaterer, at arbejdet med historien næppe bliver færdigt, før han når pensionsalderen.

”Så kan det jo være, at de spørger, om jeg vil kigge forbi engang imellem!”

 

OM GRUNDFOS MUSEUM
Grundfos Museum er ikke åben for offentligheden, men Grundfos-kunder er velkomne efter aftale med en sælger fra Grundfos DK A/S.

Emne:

”Det er nu, historien skal bevares. For vi er jo ikke mange tilbage, der har været med fra dengang, hvor det for alvor begyndte at gå stærkt”

Sted:

Bjerringbro

Virksomhed:

Grundfos A/S

Vil du hjælpe os med at udfylde hullerne i vores Grundfos-samling?

Her er en alfabetisk liste over de genstande, som vi meget gerne vil tilføre samlingen.
Jo mere original pumpe og motor fremstår, jo bedre:

Pumper
ALPHA 25-40
(produktionsår 2000-2001)
ALPHA+ 25-40
(produktionsår 2003-2004)
ALPHA Pro 25-40
(produktionsår 2005-2006)
ALPHA2 25-40
(produktionsår 2007-2008)
BP (alle produktionsår)
BPD (alle produktionsår)
CR 4 (produktionsår 1981-1989)
CR 30 (produktionsår 1971-1979)
CRE (produktionsår 1993-1999)
CRN (produktionsår 2001-2003)
CRT (produktionsår 1999-2001)
CP 2 (alle produktionsår)
CP 3 (alle produktionsår)
CP 8 (alle produktionsår)
CPE (alle produktionsår)
DYBFOSS (alle produktionsår)
FOSS (alle produktionsår)
GRUNDFOSS (alle produktionsår)
JP 4 (alle produktionsår)
JS (alle produktionsår)
KP (alle produktionsår)
SP 3A (produktionsår 1988-1993)
SP 4 (produktionsår 1976-1987)
SP 5 (produktionsår 1968-1973)
SP 10 (alle produktionsår)
SP 25 (alle produktionsår)
SQ (alle produktionsår)
UP 20-35
(produktionsår 1967-1971, vejer 4,9 kg)
UP 20-35
(produktionsår 1971-1975, vejer 3,9 kg)
UPS 15-35 (produktionsår 1981-1990)
UPS 20-35 (produktionsår 1975-1980)
UPE 25-25 (produktionsår 1991-1993)
UPE 25-40 (produktionsår 1994-1999)
VP (alle produktionsår)

Øvrige genstande
Bronzeløbere
Franklin-motorer
MG-normmotorer
(produktionsår 1976-1979)
MGE (produktionsår 1993-1996)
MS (alle produktionsår)
Titan-motorer
Thrige-motorer
Thrige-Titan motorer
X99 mikrofrekvensomformere
X2000 mikrofrekvensomformere

Har du en Grundfos-pumpe, du vil donere til samlingen, bedes du kontakte:
Ole Berg
Senior servicetekniker
Telefon 40 44 32 26
E-mail oleberg@grundfos.com

eller
Anna Vichit Petersen
Arkivar - Historisk Afdeling
Telefon 87 50 15 29
E-mail avpetersen@grundfos.com