Tænk ud af boksen på omfartsvejens afvanding

Overview_TEXT

Beskrivelse

Grundfos og konsortiet bag etableringen af Nykøbing Falster Omfartsvej har udviklet en ny kompakt pumpeløsning til sikring af afvanding i forbindelse med skybrud. Løsningen samler pumpestation og ventilbygværk i ét og samme bygværk.  

De skybrud, der ofte rammer Danmark i disse år, stiller nye krav til fremtidssikring af vores infrastrukturanlæg. Den problematik har Vejdirektoratet taget fat på i forbindelse med etableringen af Nykøbing Falster Omfartsvej, der blev indviet den 31. oktober 2013.

Vejen er anlagt i totalentreprise for Vejdirektoratet af NFO Konsortiet, der består af M. J. Eriksson og NCC med COWI som totalrådgiver og Orbicon som ansvarlig på afvandingssiden.

Projektleder Dennis Laursen fra NFO Konsortiet inviterede fra starten Grundfos med til projekteringsmøderne omkring pumpestationer til afvanding, og den danske pumpekoncern gik aktivt ind i projekteringen i tæt samarbejde med konsortiet og Orbicon.

Nytænkning sparer plads, tid og penge
Traditionelt opbygges sådanne store pumpeløsninger, der har ydelser på ca. 500 l/s og trykrørsføringen i dimensioner på ø 600-800 mm, i et separat bygværk for de store pumper – de såkaldte vandløftere eller digepumper – mens der ved siden af etableres et oppumpningsbygværk for udløbskontraventiler.

I tilfældet Nykøbing Falster var pladsen til pumpeanlægget dog begrænset, så der var behov for, at der blev tænkt anderledes. Den innovative løsning blev, at ventilbygværket placeres oven på pumpestationen, hvilket ikke kun sparer plads, men også tid og penge, fordi der ikke skal graves ud og laves grundvandssænkning for et separat ventilbygværk.

Ny og energibesparende pumpeløsning
Også i valget af store pumper er løsningen i Nykøbing Falster innovativ. Her er der installeret Grundfos KPL aksialpumper, der er forsynet med en patenteret tilbageløbssikring. En fleksibel gummitætning på tryksiden sikrer, at pumpemediet ikke trykkes tilbage i pumpesumpen via oppumpningsrøret. Derved har Grundfos skabt en energibesparende pumpe med høj pumpevirkningsgrad.

En film på YouTube viser principperne i KPL aksialpumpen.

FAKTA OM PROJEKTET

  • 2 store dobbelt-bestykkede pumpeløsninger til afvanding på henholdsvis 37 og 45 kW
    – begge med den omtalte trykrørsinstallation
  • Styringstavler med Grundfos Dedicated Control
  • 2 mindre, traditionelle PE Flex pumpestationer med dykkede Grundfos SL- og AP-pumper
  • PE-ventilbrønde monteret med Grundfos UNILIFT CC-pumper holder brøndene tørre
  • Pumpeløsningerne og PE Flex-brøndene er leveret til NFO Konsortiet via ScanPipe.

Emne:

Grundfos og konsortiet bag etableringen af Nykøbing Falster Omfartsvej har udviklet en ny kompakt pumpeløsning til sikring af afvanding i forbindelse med skybrud. Løsningen samler pumpestation og ventilbygværk i ét og samme bygværk.

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Grundfos DK A/S