Tjek også membrantanken hvis colibakterierne kommer

Overview_TEXT

Beskrivelse

Vandværkerne skal være opmærksomme på membrantanke med stillestående vand. En flow jet ventil kan fjerne risikoen.

I mange år har membrantanken været en fast del af de danske vandværkers udpumpningsanlæg, og hundredvis af tanke fungerer hver dag som buffer for vandforsyningen rundt omkring i landet. Og der monteres stadig mange nye membrantanke – ikke mindst i forbindelse med trykforøgerstationer ude på ledningsnettet og i etagebyggerier.

Alene i Danmark er der monteret flere tusinde tanke, der fungerer uden problemer, men i sommer fik vi kendskab til en sag, hvor det kan se ud til, at tanken har spillet en uheldig rolle.” Siger Poul Bøgelund Johansen fra Grundfos.

Uheldet var ude 
Et mindre sjællandsk vandværk fik forurening af coliforme bakterier. Der er tidligere fundet colibakterier i vand fra værket, og det kan være nogle af disse, der har fundet vej til membrantanken, hvor en række uheldige omstændigheder måske har givet dem gode vækstbetingelser.

Ikke mindst den varme sommer og dermed en højere temperatur på vandværket – har forøget risikoen, men også et ændret forbrugsmønster i området har betydet, at vandet i membrantanken ikke blev udskiftet optimalt. Poul Bøgelund Johansen fortæller, at man kan sikre vandgennemstrømningen i en membrantank ved at forsyne tanken med en flow jet ventil, hvilket i øvrigt er et lovkrav i vores naboland, Tyskland.

Ofte en fordel ved trykforøgning
Poul Bøgelund Johansen fortæller, at det især er i forbindelse med trykforøgerstationer ude på ledningsnettet, at membrantankene kommer på tale. Her er der ofte tale om en ret begrænset buffer af vand i rørene – og det betyder, at der ikke er nogen elastikvirkning på selve ledningsnettet. Af samme årsag, bruges membrantankene også ved trykforøgning i mange etagebyggerier.

”I disse situationer har tankene yderligere den funktion, at de optager eventuelle trykstød fra forsyningsområdet, og de sikrer, at pumperne stopper i længst mulig tid, hvis ikke der er noget forbrug. Det er bl.a. her, at energibesparelserne kommer ind i billedet,” lyder det fra Poul

Bøgelund Johansen, der gerne vil slå fast, at udpumpningsanlæg og trykforøgningsanlæg fra Grundfos sagtens kan køre uden membrantanke.

Grundfos tilbyder gratis tjek
”Hvis man ude på vandværkerne er nervøse for, om der er risiko for stillestående vand i tanken, er de meget velkomne til at kontakte os. Så sender vi en servicetekniker forbi uden beregning,” slutter Poul Bøgelund Johansen.

Emne:

Et mindre sjællandsk vandværk oplevede i sommer en pludselig forurening af coliforme bakterier.

Sted:

Bisserup

Virksomhed:

Bisserup Vandværk