Invistering tjener sig selv hjem på bryggeriet

Overview_TEXT

Beskrivelse

Carlsberg har fremtidssikret vandforsyningen på bryggeriet i Fredericia. Om 4½ år er investeringen tjent hjem gennem energibesparelser, og en driftssikker løsning med solid service lige om hjørnet er klar til at sikre danskernes leverance af øl fra Carlsberg og Tuborg i fremtiden – også hvis produktionen kræver mere end 350 m3 vand i timen.

I 1996 blev den sidste Tuborg øl brygget i Hellerup, og i 2008 standsede larmen fra tappekolonnerne på Carlsberg i Valby. Al dansk ølproduktion fra de to nationalsymboler var nu samlet i Fredericia. Her havde Dronning Margrethe den 25. september 1979 indviet Fredericia Bryggeri på et 90 hektar stort areal centralt placeret ved motorvejen, som i de efterfølgende år også er blevet hjemsted for produktionen af koncernens store sortiment af læskedrikke og Coca-Cola.

Meget vand er løbet gennem rørene siden 1979 – med hjælp fra tre gamle vandforsyningspumper. De har været med fra starten, og i alternerende drift har de sørget for at levere de op til 350 m3 vand i timen, som alene ølproduktionen kræver. Styret af frekvensomformere og med tryktransmittere har de leveret et konstant tryk på vandforsyningen til både flaskevask, ølbrygning og rengøring.

Men nu er det slut. Pumperne er nedslidte, og linjetekniker på Carlsbergs energicenter Søren Sterndorff kan ikke længere skaffe reservedele.

Sikkerhed for det rigtige valg
”Har vi ingen vandforsyning, har vi ingen produktion. En stabil vandforsyning er altafgørende for os,” fortæller Søren Sterndorff. Derfor har driftssikkerhed også været en meget væsentlig faktor i valget af den nye pumpeløsning. ”Vi har i forvejen et stort antal Grundfos CRE-pumper andre steder på bryggeriet, og de har kørt godt, så da salgsingeniør Jesper Sejer Pedersen præsenterede os for en Grundfos-løsning, der bygger på et trykforøgeranlæg med CRE-pumper, var jeg meget positiv.”

At 1 stk. Hydro MPC-E anlæg med 4 stk. 7,5 kW CRE64-pumper var den rigtige løsning for Carlsberg i Fredericia, havde Jesper Sejer Pedersen også ganske god dokumentation for. Anbefalingen byggede nemlig på et Pump Audit, hvor flow, differenstryk og energiforbrug i det eksisterende anlæg blev registreret over en periode, så teknikerne hos Grundfos havde et helt reelt billede af de behov, der bliver stillet til vandforsyningen på bryggeriet.

Energibesparelser betaler investeringen
”Måleudstyret til et Pump Audit er samlet i en kuffert, og opstilling og nedtagning sker uden, at det forstyrrer driften,” fortæller salgsingeniøren. ”Når vi kører alle de indsamlede data gennem vores analysesoftware, får vi et komplet billede af både den nuværende drift og økonomien. Ud fra de indsamlede data bruger vi vores beregningsprogram til at definere hvilken Grundfos-løsning, der er den bedste, og løsningen og investeringen sammenholdes med økonomien i det eksisterende anlæg. Med de eksakte energibesparelser i hånden kender vi tilbagebetalingstiden, og det er her, at mange bliver overraskede, når det viser sig, at selv kun 10-12 år gamle pumper ofte med fordel kan udskiftes,” lyder det fra Jesper Sejer Pedersen, der kan referere til hundredvis af Pump Audits i vandforsyningen, der typisk viser energibesparelser på 30-45 % og tilbagebetalingstider på 2-4 år.

For Søren Sterndorffs trykforøgeranlæg er energibesparelsen 39 %, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 4½ år.

Pumper står for 21 % af energiforbruget
”Carlsberg har meget stor fokus på energibesparelser og reduktion af vores CO2-udledning,” fortæller Søren Sterndorff. ”Her i Fredericia står pumperne for 21 % af det samlede energiforbrug, og derfor har vi allerede energioptimeret et stort antal pumper. Grundfos er da også i gang med Pump Audits på endnu flere – for vi taler om rigtig mange penge, der kan spares.”

Alene udskiftningen af de tre gamle vandforsyningspumper giver en besparelse på 589.940 kWh i løbet af 10 år – en besparelse, der i kroner løber op i knap 300.000.

Jesper Sejer Pedersen forklarer, at energibesparelserne blandt andet skyldes, at Hydro-anlæggets MPC-styring til enhver tid selv finder ud af hvor mange pumper, der skal være i drift, for at anlægget kører mest energiøkonomisk. ”Behovet for vand til produktionen kan svinge fra 10 til 350 m3 i timen, og her kobler systemet selv det antal pumper ind, som der er behov for. Udpumpningen sker altid med et ensartet tryk, men med MPC-styringen kan vi regulere meget mere nøjagtigt, så vi kan tage hensyn til, at der også er tilstrækkeligt tryk i de yderste dele af rørsystemet.”

Alle data om driften registreres af MPC-styringen, hvorefter informationerne sendes videre til Carlsbergs CTS-anlæg. Her kan man både overvåge driften og bruge de mange data som dokumentation og grundlag for ændringer. Trykforøgeranlægget leveres med fire pumper, men er forberedt til en femte, hvis behov eller ændringer af driften kræver mere vand.

Altid service i nærheden
Mens Søren Sterndorff er glad for, at den nye pumpeløsning lever op til Carlsbergs ønsker om en bæredygtig profil, lægger han ikke skjul på, at han også ser andre fordele i samarbejdet med Grundfos.

”Vi er jo ikke så mange interne servicefolk, som vi var engang. Derfor er vi nødt til at have et bagland, der kan rykke ud med kort varsel, hvis noget går galt. Og det har Grundfos bevist, at de kan. Vi kan altid få fat i en servicetekniker, og de har de reservedele med i bilen, der er brug for,” siger linjeteknikeren fra Fredericia, der kan tilføje, at det interne reservedelslager også bliver mindre og mere overskueligt i takt med, at pumpevalget koncentreres på færre typer.

Når de tre gamle pumper i løbet af april sendes endegyldigt på pension, sker udskiftningen natten til en lørdag, hvor ølproduktionen generes mindst muligt. ”Den nye Hydro MPC-løsning kommer som en samlet unit, der er lige til at placere i kælderen, hvor alle rørføringer på forhånd er gjort klar – så mon ikke vi er klar til at brygge øl igen lørdag formiddag,” slutter Søren Sterndorff.

Vandforsyningen skulle i hvert fald være sikret. Så skal der bare tilsættes malt, gær og humle.

Emne:

Carlsberg har fremtidssikret vandforsyningen på bryggeriet i Fredericia. Om 4½ år er investeringen tjent hjem gennem energibesparelser, og en driftssikker løsning med solid service lige om hjørnet...

Sted:

Fredericia

Virksomhed:

Carlsberg A/S