Udskiftning af gamle pumper er en god forretning

Overview_TEXT

Beskrivelse

De nye lejere af en kontorbygning i Silkeborg havde en klar fornemmelse af, at en renovering af ejendommen ville medføre store energibesparelser. Den fornemmelse viste sig at holde stik. Det viste sig nemlig, at der var markante besparelser at hente ved at udskifte de gamle cirkulationspumper med MAGNA3-pumper fra Grundfos. Beregningerne blev udført af VVS-virksomheden Henning Mortensen a/s - en veletableret silkeborgvirksomhed med 100 ansatte.

Direktør Hans Mortensen fortæller, at det var åbenlyst at MAGNA3 ville være det bedste valg. ”Når vi er ude i en energirenovering som denne, prøver vi altid at få sat nye MAGNA3-pumper på, da de netop er så energibesparende i forhold til de gamle. Lejerne i denne sag var også meget interesserede i at få skiftet pumperne, da de jo skal betale for energiforbruget i bygningen.”

Indstilling uden udfordringer
I forbindelse med renoveringen af bygningen blev både ventilations- og varmeanlæg skiftet, og arbejdet stod derfor på i et par måneder hen over sommeren 2013. VVS-montør Torben Bentsen stod for installationen: ”Det eksisterende system havde et vanvittig gammelt trykdifferensanlæg. Det udskiftede vi med et nyt blandesløjfesystem, der består af to blandesløjfer, én på hver etage i ejendommen, med CTS-anlæg.” Et CTS-anlæg, der består af en central tilstandskontrol og en styring.

For Torben Bentsen er det en fornøjelse at arbejde med MAGNA3-pumperne. ”De er utrolig lette at installere og indstille. Pumpen indstilles automatisk og har den store fordel, at der holdes et konstant tryk. Så der var intet arbejde ved indstillingen. Det var bare at trykke på knappen og sætte i gang,” fortæller han. Det er reguleringsformen AUTOADAPT, der sørger for, at pumpen selv finder den rette indstilling, og som løbende justerer pumpedriften. Der er efterfølgende blevet installeret yderligere 4 radiatorer i ejendommen, men fordi AUTOADAPT tilpasser pumpens indstillinger efter ændringer i varmemønstret, har det ikke været nødvendigt at ændre pumpeindstillingerne.

Da installationen stadig er forholdsvis ny, kender lejerne endnu ikke de konkrete besparelser. Men inden projektet gik i gang, viste Hans Mortensens beregninger, at der var et besparelsespotentiale på næsten 2.500 kWh årligt blot ved at udskifte de gamle pumper.

Energioptimering har mange fordele
Ejendommen i Silkeborg er et godt eksempel på fordelene ved udskiftning af ældre cirkulationspumper.

Salgschef i Grundfos, Henrik Falck uddyber: ”I Danmark er vi blevet meget mere bevidste om, at energioptimering også omfatter udskiftning af gamle pumper, og at det er til fordel for både miljø og økonomi. Samtidig oplever vi også, at energirenovering af større bygninger skaber nye forretningsområder for VVS-virksomheder der - som Henning Mortensen a/s - har både de ressourcer og den viden, der skal til for at beregne realistiske besparelsespotentialer.”

Henning Mortensen a/s har da også udført mange lignende opgaver, hvor gamle pumper er blevet udskiftet med nye MAGNA3-pumper.

”Vi har stået for udskiftningen af mere end tusind gamle pumper med MAGNA3-pumper. Det har primært været i industriejendomme, skoler og kommunale bygninger. Så vi ved godt, hvad vi har med at gøre,” siger Hans Mortensen.

Han fortæller, at han og medarbejderne løbende har kontakt med Grundfos i forbindelse med den type projekter. ”Vi har en fantastisk backup fra Grundfos, hvis vi har tekniske spørgsmål eller er lidt i tvivl om, hvilken pumpe vi skal vælge. Telefonsupporten er meget, meget god, og vi kan altid få svar på de ting, vi er i tvivl om,” siger Hans Mortensen.

Fakta om de udskiftede pumper

UPS 25-60 til MAGNA3 25-60
UPS 25-80 til MAGNA3 25-60

Dokumentation
Beregningerne er lavet ud fra, at eksisterende UPS-pumper er i drift på trin 3, 365 dage om året 24 timer i døgnet.

UPS 25-60 på trin 3:

MAGNA3 25-60:

 

Årligt kWh-forbrug: 788 kWh

Årligt kWh-forbrug: 147 kWh

Årlig besparelse: 641 kWh

UPS 25-80 på trin 3:

MAGNA3 25-60:

 

Årligt kW-forbrug: 2.146 kWh

Årligt kW-forbrug: 303 kWh

Årlig besparelse:1.843 kWh

Emne:

Direktør Hans Mortensen fortæller, at det var åbenlyst at MAGNA3 ville være det bedste valg. ”Når vi er ude i en energirenovering som denne, prøver vi altid at få sat nye MAGNA3-pumper på, da de netop er så energibesparende i forhold til de gamle.

Sted:

Silkeborg

Virksomhed:

Hans Mortensen A/S