Energioptimering

1

Hvorfor energioptimering?

Ved at optimere dit pumpeanlæg kan du reducere energiforbruget og spare penge.

Det er vigtigt, fordi købsprisen kun udgør 5 % af de samlede omkostninger i hele pumpens levetid, mens energiomkostningerne står for hele 85 %.

Der er store besparelser at hente ved at skifte til energieffektive løsninger.

Hvis vi udskiftede alle ineffektive pumper i verden, kunne vi foretage store energibesparelser og reducere det globale elforbrug med hele 4 %.

Det svarer til en milliard forbrugeres årlige energiforbrug!

Tema: Teknisk SP-manual

Teknisk SP-manual

Hvis du arbejder med SP-dykpumper, får du yderligere teknisk indsigt i pumpeløsningerne i den deteljerede og tekniske SP-manual.

Her finder du fx viden om emner som vandforsyning, applikationer, installation og drift samt fejlfinding.

Et kig inden for i Grundfos' produktion

Besøg Grundfos’ produktionsfaciliteter sammen med os, og oplev den tekniske ekspertise og det engagement, der ligger bag produktionen af SP-pumpen og -motoren.

 

Download den tekniske SP-manual (på engelsk)

Download SP-manualen (engelsk)

Klik her for at få en kopi af den tekniske SP-manual (på engelsk). Den indeholder et bredt udvalg af emner og gode råd til alle, der arbejder med en af vores mest ikoniske pumper, SP-dykpumpen.

Få en kopi af den tekniske manual her (på engelsk)