ErP

ErP_top_graphic_v2

Hvad er Ecodesign-direktivet?

Reglerne og kriterierne for EU’s Ecodesign-direktiv for energirelaterede produkter (ErP) er lige blevet strammet.

De nye krav påvirker den hydrauliske virkningsgrad for vandpumper (MEI) og motorvirkningsgraden (IE) for elmotorer, hvilket betyder, at de begge nu skal opfylde endnu højere energikrav.

Hvad betyder ændringerne for din virksomhed?

Vandpumper, elmotorer og cirkulationspumper, som ikke opfylder disse effektivitetskrav, må ikke sælges inden for EU. Det betyder, at man kan være sikker på, at alle vandpumper, elmotorer og cirkulationspumper på markedet har en lavere miljøbelastning og er mere økonomiske i drift.

2013

Alle vandpumper omfattet af dette direktiv skal have en MEI på ≥0.10
Eksterne vådløbercirkulationspumper skal have en EEI på ≤0.27

2015

Fra 1. januar skulle alle elmotorer fra 7.5 til 375 kW enten opfylde IE3-standarden eller IE2-standarden, hvis de er forsynet med en VFD.

Fra 1. januar skulle alle vandpumper omfattet af denne regulering have en MEI på ≥0.40

Fra 1. august skal eksterne vådløbercirkulationspumper – og vådløbercirkulationspumper, der er integreret i produkter – have en EEI på ≤0.23

2017

Fra 2017 skal alle elmotorer fra 0.75 til 375 kW enten opfylde IE3-standarden eller IE2-standarden, hvis de er forsynet med en VFD.