Intelligente pumpeløsninger i større bygninger

En pumpe er ikke længere bare en pumpe

Intelligente pumpeløsninger øger ydelsen og virkningsgraden overalt.

I enhver højtydende bygning er der en højtydende pumpe. Men pumper er kun en del af historien. Intelligente løsninger giver dig fuld kontrol over anlægget og sikrer, at din bygning kan yde endnu mere. Og for at sikre det, hæver Grundfos standarderne med intelligente pumper og design.

SE ALLE FORDELENE I VIDEOEN

Udskiftning betaler sig

 

De nye lejere af en kontorbygning i Silkeborg havde en klar fornemmelse af, at en renovering af ejendommen ville medføre store energibesparelser. Den fornemmelse viste sig at holde stik.

Det viste sig nemlig, at der var markante besparelser at hente ved at udskifte de gamle cirkulationspumper med MAGNA3-pumper fra Grundfos.

Beregningerne blev udført af VVS-virksomheden Henning Mortensen a/s - en veletableret silkeborgvirksomhed med 100 ansatte.

MAGNA3

 • Intelligente cirkulationspumper til kommercielle varme- og køleanlæg
 • Avancerede reguleringsformer som FLOWLIMIT og AUTOADAPT reducerer energi- og installationsomkostningerne
 • TFT-skærm og trådløs kommunikation sikrer nem opsætning og diagnosticering
 • Logning og CTS-kommunikation bidrager til den løbende anlægsoptimering

Jimmy Van Moer

Universitetshospitalet, Bruxelles

Universitetshospitalet i Bruxelles forventer at vokse med 40 % i løbet af de næste ti år – uden at øge energiforbruget. Men er det et realitisk mål, og hvilket udstyr spiller en afgørende rolle?

SE VIDEOEN, OG FÅ SVARET

Intelligente løsninger til enhver applikation

OPVARMNING

 • Forbedret kedelydelse, f.eks. ved regulering af kondensdannelse
 • Optimal ∆P-styring selv uden fjernsensorer
 • En kombination af reguleringsformer til styring af tryk, temperatur og meget mere


LÆS MERE

CIRKULATION AF VARMT BRUGSVAND

 • Store energibesparelser
 • Optimal temperaturregulering
 • Optimeret til det faktiske flowbehovLÆS MERE

KØLING OG AIRCONDITION

 • Køleenheder med forbedret ydelse
 • Bevaring af beregnet ΔT
 • Mindre risiko for omløb
 • Flere reguleringsformer


LÆS MERE

BRANDBEKÆMPELSE

 • Komplette løsninger
 • Global tilstedeværelse
 • Løsninger der kræver minimal installationstid

 

LÆS MERE

TRYKFORØGNING

 • Lave levetidsomkostninger
 • Perfekt tryk
 • Mindre risiko for rørbrud
 • Tilslut og pump-løsningerLÆS MERE

SPILDEVAND

 • Høj virkningsgrad selv ved høj massefylde
 • Kortere nedetid
 • Tilslut og pump-løsninger
LÆS MERE

VANDDESINFEKTION

 • Optimal eliminering af legionella med chlordioxid
 • Intet behov for høje temperaturcyklusser, hvilket reducerer energiomkostningerne
 • Konstant overvågning


LÆS MERE

Udfordringer og løsninger

Grundfos leverer intelligente løsninger, som sikrer bedre ydelse, komfort, styring og energieffektivitet uanset udfordringen.

FÅ FULD KONTROL OVER ANLÆGGET MED EN TEMPERATURREGULERET PUMPE

Varmt vand med det samme tages for givet, når vi åbner for hanen i større bygninger. Men den traditionelle løsning til konstant cirkulation af varmt brugsvand er hverken effektiv eller billig. Den består af en pumpe med konstant hastighed og en reguleringsventil. Alternativet er intelligens.


OPNÅ DEN OPTIMALE RETURTEMPERATUR I ETHVERT KEDELANLÆG

En kondenskedel, som ikke kondenserer? Eller en ikke-kondenserende kedel, som kondenserer? Det er aldrig meningen, men konsekvenserne omfatter korrosion, termisk chok og øgede brændstofomkostninger. Det kan alt sammen undgås ved at vælge intelligent pumpestyring.


UNDGÅ FOR HØJT TRYK I TRYKFORØGERANLÆG

Ved konstruktion af trykforøgeranlæg til høje bygninger er målet at sikre et passende tryk på alle etager. Men der er stor forskel på løsningerne inden for trykforøgeranlæg. Og det gælder også for deres virkningsgrad.

ELIMINER FRYSNING OG UDKOBLING AF KØLEENHEDER MED VARIABELT FLOW

Køleanlæg er udsat for frysning og udkobling, og begge dele bør undgås for at sikre komfort og energieffektivitet. Løsningen er et intelligent styret variabelt flow.

GRUNDFOS BIM-INDHOLD – ET BEDRE DATASÆT

BIM et et værdifuldt værktøj til styring af alle trin i en bygnings levetid. Men BIM-indhold er ofte baseret på 3D-tegninger fra udviklingen af produktet, hvilket resulterer i datatunge filer. Vi giver dig den detaljeringsgrad, du skal bruge til din model, og udelader ikke-værdiskabende data.

SØG OG DIMENSIONER MED ALLE OPLYSNINGER LIGE VED HÅNDEN

Pumpekurver, tekniske specifikationer, CAD-tegninger, tilgængelige reservedele, installationsvideoer og anden dokumentation – det kræver de rigtige informationer at vælge den rigtige pumpe. Din personlige assistent Grundfos Product Center har det hele til dig.

OPTIMER DINE PUMPEANLÆG MED GRUNDFOS' SERVICETILBUD

De servicetilbud, du skal bruge i et pumpeanlægs levetid for at sikre, at det kører optimalt, varierer meget. Med Grundfos' servicetilbud er dine behov dækket i hele pumpens levetid. Vi hjælper dig med at overveje alle de faktorer, der kan sikre, at dit anlæg kører med maksimal virkningsgrad.

KONTAKT GRUNDFOS ALLEREDE I DAG

Vil du gerne vide mere om Grundfos eller finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig yderligere? Uanset dit spørgsmål kan du finde den rigtige kontaktperson i dit lokale salgsselskab.