Intelligente pumper eliminerer udkobling og frysning i aircondition og køleanlæg

Udvikling af det optimale kølede vandforsyningsanlæg

Din udfordring:

Velregulerede køleanlæg er afgørende for at sikre et godt indeklima og lave driftsomkostninger. I den forbindelse er VPF-anlæg (Variable Primary Flow) verdensmestre. Men for at undgå, at køleenheden fryser og udløses, skal der opretholdes et minimumflow gennem køleenheden, og anlægget skal have hurtige tømningsegenskaber. Dette kan opnås med et præcist reguleringssystem, kompressorer med variabel kapacitet, pumper og blæsere samt en velreguleret omløbsledning.

Vores løsning:

Ved at erstatte den traditionelle omløbsventil med en Grundfos TPE3-pumpe kan du forenkle anlægget og samtidig opretholde et minimalt flow i køleenheden. Pumpen styres i konstant ΔP-tilstand, hvilket opretholder et konstant tryk og derved flow, over køleenhedens fordamper uanset anlægsbelastningen. Så snart flowet gennem køleenheden er sikkert over minimumflowet, stopper TPE3-pumpen helt automatisk. Denne fremgangsmåde gør det muligt at reducere ydelsen for de primære pumper med variabel hastighed uafhængigt af begrænsningerne for køleenhedens minimumsflow.

HVAC-systemer står gennemsnitligt for 30-40 % af energiforbruget i en erhvervsbygning. Dine beslutninger om anlæggets konstruktion kan reducere denne andel.

Den intelligente løsning: Variabelt flow

VPF med omløbsventil

Effektivitet med kompleksitet som ekstra omkostning

Kølede VPF-vandforsyningsanlæg opnår deres imponerende virkningsgrad og ydeevne ved at tilpasse køleeffekten til den aktuelle belastning. Men hvis flowet falder for meget og for hurtigt, er der risiko for isdannelse i fordamperen. Løsningen er meget ofte at installere en omløbsventil i den fælles ledning, der fører overskydende flow tilbage til køleren, når kravene fra køleelementerne ikke er høje nok til at opfylde minimumsflowet. Resultatet er et anlæg, hvor variabel kompressorkapacitet, køletårnsventilatorer, pumper og omløbsledninger kræver præcis styring, hvis alle komponenter skal arbejde sammen.

VPF med omløbspumpe

Den omkostningseffektive måde er at opretholde det optimale flow i hele køleenheden

Grundfos' omløbspumpeløsning med konstant temperaturregulering sikrer, at den primære pumpes ydelse er helt uafhængig af begrænsningerne for køleenhedens minimumsflow. Derved forhindres overskydende flow i systemet, hvilket minimerer driftsomkostningerne. Desuden reduceres anlæggets kompleksitet, da de eneste komponenter, der kræves til denne løsning, er en TPE3-pumpe og en trykdifferenssensor.

TPE3

Fordele

  • Du er altid sikret de rigtige vandtemperaturer
  • Temperaturerne kan aflæses og dokumenteres med Grundfos GO
  • Konstruktion og specificering er nemmere, da alting er baseret på temperaturer
  • Der er ikke behov for strengreguleringsventiler
  • Lavere driftsomkostninger for pumpen
CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse