Enkelt trykforøger kontra zoneinddelte trykforøgeranlæg

Konstruktion af det optimale trykforøgeranlæg

Din udfordring:

Højhuse står over for to store udfordringer, når det gælder om at sikre et konstant tryk. For det første er fortrykket i vandledningen sjældent højt nok til at dække hele bygningen. For det andet skifter forbruget konstant. Typisk installeres der bufferbeholdere til oplagring af vand. Men dette gør behovet for pumper endnu større, da det er nødvendigt at øge vandtrykket for at nå ud til de enkelte brugere. Det betyder, at et trykforøgeranlæg ikke bare skal være driftssikkert, men også intelligent nok til at opretholde det rigtige tryk uafhængigt af forbruget. Anlæg med en enkelt trykforøger kan derimod resultere i et uacceptabelt højt tryk på de nederste etager. Når det sker, kræver anlægget dyre trykaflastningsventiler, der spilder energi på at fjerne det overskydende tryk.

Vores løsning:

Valget af det rigtige trykforøgeranlæg afhænger af bygningens højde og belastningsprofilen. Men i de fleste tilfælde er den mest effektive løsning et zoneinddelt anlæg, hvor en række trykforøgere betjener deres egen trykzone. Zoneinddelte trykforøgere sikrer, at der ikke tilføres mere tryk til anlægget end nødvendigt. Det sikrer det samme vandtryk på alle etager i bygningen uden energispild – selv ved svingende forbrug. En zoneinddelt løsning øger også driftssikkerheden ved flere pumper og sikrer, at anlægget kan tilpasse sig et svingende forbrug.

Der er væsentlig forskel på de bedste og de dårligste trykforøgeranlæg. Læs hvorfor i vores tekniske manual.

Reducer energiforbruget med 31,5 %

Enkelt trykforøger og zoneinddeling:
En udregning

Hvad er fordelen ved at vælge et intelligent anlæg helt præcist? For at undersøge det har vi udregnet energiforbruget for to forskellige modeller af et trykforøgeranlæg til et 20-etagers hospital.

Vi brugte Grundfos Product Center til at dimensionere trykforøgere til et hospital med 800 senge og et årligt vandforbrug på 300 m3 pr. seng. Det tilladte tryk i hanerne er 2.5 til 4.0 bar, og bygnings- og etagehøjden er henholdsvis 80 og 4 m. Da 60 % af vandforbruget foregår på de nederste etager, forbruger et anlæg med en enkelt trykforøger 106,530 kWh om året. Den zoneinddelte løsning bruger kun 72,937 kWh om året – 31.5 % mindre.

Sådan beregner du i Grundfos Product Center

Den intelligente løsning: Et zoneinddelt anlæg

Anlæg med en enkelt trykforøger

Den nemmeste måde at opnå samme vandtryk på alle etager er ved at skabe for højt tryk – og derefter fjerne det igen.

Det medfører betydelige trykforskelle i anlægget, hvis kun et enklelt trykforøgeranlæg skal levere vand til hele bygningen. Trykforøgeranlægget i kælderen har tilstrækkelig pumpeeffekt til at overvinde tryktabet i et anlæg, der strækker sig hele vejen op til den øverste etage. Men det betyder også, at vandtrykket i hanerne på de nederste etager langt overstiger det acceptable niveau. Dette kræver, at der installeres trykaflastningsventiler for at fjerne det overskydende tryk. Du er med andre ord ikke bare nødt til at investere i yderligere komponenter, men du fjerner også det tryk, du lige har brugt energi på at skabe.

Zoneinddelt anlæg

Den intelligente måde at øge vandtrykket på er at skabe det tryk, der er behov for på hver etage – hverken mere eller mindre.

Ved at inddele en høj bygning i trykforøgerzoner kan du definere behovet for flow og tryk i hver enkelt zone. Derefter kræver det kun en enkel beregning i Grundfos Product Center at dimensionere hver enkelt trykforøger til at opfylde netop dine krav. Hver trykforøger pumper nu med den nøjagtige hastighed, der kræves, og virkningen på energiforbruget er tydelig: Der ikke er længere energispild fra reduktion af overtryk, og pumperne yder belastningsprofilen for de enkelte zoner. Vores trykforøgere tilpasser sig intelligent forbruget, hvilket eliminerer behovet for trykaflastningsventiler – og sikrer samtidig pålidelig og effektiv drift hele tiden.

Multi E

Fordele

  • Høj virkningsgrad med MGE-motorer
  • Perfekt tilpasning til behovet med konstanttryk
  • Intelligent reguleringsform – multi-master-funktion
  • Nem betjening via pumpepanelet eller smartphone med appen Grundfos GO
CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse