Temperaturstyring i kondenserende og ikke-kondenserende kedelanlæg

Konstruktion af det optimale kedelanlæg

Din udfordring:

Ikke-kondenserende kedler fungerer kun, hvis returvandet til kedlen ikke falder under dugpunktet for fugten i røggassen. Kondensering af røggassen kan forårsage alvorlig kedelkorrosion, mens en for høj temperaturforskel resulterer i termisk chok.

Kondenskedler skal derimod kunne kondensere udstødningsgas på varmeveksleren for at fungere effektivt. Hvis returvandet til kedlen har en for høj temperatur, er kondensdannelsen dårlig eller ikke mulig.

Vores løsning:

Ikke-kondenserende kedler kan bruge en TPE3-pumpe og en ekstra temperatursensor i stedet for en normal shuntpumpe, som kører for fuld hastighed. Sensoren måler temperaturen på returvandet til kedlen og sikrer, at den rigtige temperatur hele tiden opretholdes. Dette sikrer den optimale kedelbeskyttelse og reducerer driftsomkostningerne.

Kondenskedler kan udnytte FLOWLIMIT-teknologien til at sætte et maksimumflow for anlægget for at opretholde den rigtige returtemperatur og tillade kondensdannelse. Dette sikrer en højere driftseffektivitet ved at udnytte det skjulte varmepotentiale.

Moderne shuntpumper og variable frekvensdrev for ikke-kondenserende kedler kan konfigureres og styres på en række forskellige måder. Se den intelligente løsning her. (engelsk)

Vælg den intelligente løsning

Kondenserende kedel:

Afgørende for virkningsgraden er at holde returvandets temperatur nede. Løsningen er intelligent pumperegulering.

En kondenserende kedel kan typisk øge virkningsgraden med op til 10-12 % sammenlignet med en traditionel kedel. Men effektivitetsgevinsten afhænger i høj grad af returvandets temperatur, TR. Jo lavere TR, desto bedre indvinding af skjult fordampningsvarme og dermed større kedeleffektivitet.

TR afhænger af systemflowet, og fastlæggelsen af det korrekte driftspunkt har derfor direkte indvirkning på kedlens brændstoføkonomi. Men det kan være en udfordring at forudsige tryktabet i anlægget. FLOWLIMIT i TPE3 er den intelligente løsning, som indstiller det maksimale systemflow. Dette flytter driftspunktet og sikrer optimale temperaturer til kondensering af røggasser.

 

LÆS MERE OM TPE3

TPE3

Fordele

  • Du er altid sikret de rigtige vandtemperaturer
  • Temperaturerne kan aflæses og dokumenteres med Grundfos GO
  • Konstruktion og specificering er nemmere, da alting er baseret på temperaturer
  • Der er ikke behov for strengreguleringsventiler
  • Lavere driftsomkostninger for pumpen
CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse