Energioptimering

Energy optimisation
Energy optimisation

HVORFOR ENERGIOPTIMERING?

Med en energioptimering af dit pumpeanlæg reducerer du både energiforbruget og sparer penge.

Hvis man ser overordnet på en pumpes livscyklusomkostninger, udgør købsprisen 5 % og omkostningerne til service og vedlige­holdelse 10 %, mens hele 85 % er energiomkostninger til drift af pumpen. For Grundfos er energioptimering gennem en intelligent anlægstilgang vejen til øget energieffektivitet.

Vores erfaringer viser, at to tredjedele af alle pumper, der er i drift i dag, er ineffektive og bruger op til 60 % for meget energi. Derfor kan det give markante besparelser på det enkelte driftssted, hvis man udskifter de traditionelle pumper med Grundfos iSOLUTIONS. Hvis vi udskiftede alle ineffektive pumper på globalt plan, kunne vi reducere det globale energi­forbrug med 4 % – hvilket svarer til det samlede årlige energiforbrug for 1 milliard forbrugere.

Energy optimisation

ACCEPTÉR IKKE ET INEFFEKTIVT PUMPEANLÆG, BESTIL ET GRUNDFOS ENERGY CHECK

Et Grundfos Energy Check er den bedste og mest effektive måde at finde ud af, hvor meget du kan spare på dine driftsomkostninger. Det er en analyse, der udføres af erfarne Grundfos medarbejdere, som beregner dine nuværende pumpers energiforbrug og CO2-udledning. Analysen viser, om det er muligt at opnå besparelser ved at skifte til en mere energieffektiv løsning fra Grundfos iSOLUTIONS. Du får en detaljeret Energy Check-rapport med en analyse af livscyklusomkostninger og anbefalinger til, hvordan du kan optimere det eksisterende pumpeanlæg.

Relateret emner