Biologisk rensning

Overblik

Overblik

Biologisk spildevandbehandling er den mest almindelige metode til en effektiv rensning af spildevand. Formålet er at fjerne store mængder organisk materiale og næringssalte. Det biologiske trin på et renseanlæg er et af de største og dyreste elementer på et renseanlæg.

Aktivslam-processen er den mest almindelige metode inden for biologisk spildevandsbehandling og udnytter væksten af bestemte bakterier i slammet. For at skabe optimale forhold for bakterierne er det nødvendigt med en vis opholdelsestid på anlægget, så de biologiske processer kan nå at finde sted.

Ved biologisk behandling recirkuleres slammet mellem forskellige zoner, hvilket giver særlige levevilkår for bakterierne. Under aerobe og anaerobe forhold foregår der forskellige biologiske processer, hvis formål er at fjerne organisk materiale og næringsstoffer som f.eks. nitrogen og fosfor.

Ved recirkulering af spildevand mellem disse zoner sørger Grundfos SRP-recirkuleringspumperne for at store gennemstrømninger ved lav løftehøjde sker pålideligt. Grundfos AFG-strømningsdannerne hjælper med at undgå bundfældning af bakteriepartiklerne og er en optimal, energiøkonomisk løsning til omrøring i store tanke, hvor de skaber bulk-gennemstrømning med en næsten ensartet strømningshastighed og begrænset risiko for døde zoner.

Til iltning af spildevand under biologisk behandling tilbyder Grundfos faste eller udtrækkelige systemer med diffusorer til fine bobler til effektiv ilttransport. Den selvudsugende AeroJet er fremstillet i rustfrit stål og kan også anvendes til iltning af spildevand, hvor både omrøring og iltning håndteres.

Hvis tankkonstruktionen ikke tillader brug af strømningsdannere, har Grundfos' AMD- og AMG-mixere et robust design med korrosionsbestandige materialer, som betyder nem service og vedligeholdelse samt problemfri drift i krævende miljøer.

Recirkulering af slam fra efterklaringstanken til den aerobe tank er en afgørende del af processen for det aktive slam. Det kan håndteres pålideligt med Grundfos' program af SE-/SL-, S- og KPL-/KWM-pumper, som er konstrueret specielt til vedvarende brug og håndtering af flow og som kan bruges til tør- eller vådopstilling. Der kan tilføjes hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE) afhængigt af den anvendte styrestrategi på renseanlægget.

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener baseret på forskellige teknologier. Disse pumper kan bruges til pH-justering i procestanken og til substratdosering, for eksempel for at holde fjernelsen af biologisk fosfor og denitrifikationen kørende.

Efterklaring

Efter biologisk behandling skal det rensede vand adskilles fra det aktive slam, hvilket foregår ved at sedimentere slammet i efteerklaringstanke.

Grundfos-programmet med SE-/SL- eller S-pumper med en vortex-løber kan håndtere en tørstofkoncentration på op til 5 % til returpumpning af slam. Der kan tilføjes hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE) afhængigt af den anvendte styrestrategi på renseanlægget.

Hovedparten af slammet returneres derefter til procestanken, mens overskudsslammet pumpes videre til slambehandling. Returføring af slam fra efterklaringstanken sikrer at der opnås en ønsket slamalder og dermed en optimal proces.

Der kan tilsættes fældningskemikalier og polymerer for at forbedre slammets bundfældning. Grundfos kan levere komplette doseringssystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til udfældning og flokkulering samt PLC-styrede, fuldautomatiske systemer til at håndtere bearbejdning og pålidelig dosering af organiske koagulenter eller polyelektrolytter.

Grundfos har den fornødne ekspertise til at hjælpe med at opfylde ydelsesmålet - lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af løsningen til procestanken. Der kan bruges CFD-simuleringer (Computational Fluid Dynamics) til at optimere den samlede hydraulikløsning i forbindelse med iltning og omrøring.

Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation ligesom aftalen også dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele.

Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Vælg selskab:

Telefon

87505050

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby