Tilførsel af kemikalier og gødning

Overblik

Overblik

Systemer til vanding med kemikalier og gødningsvanding kan være individuelle, men fra vores synspunkt er princippet altid det samme: Sikker, præcis dosering og en ensartet omrøring i vandlinjen kan mærkes på bundlinjen. Med Grundfos' doserings- og måleudstyr går effektiv brug af kemikalier som en leg.

Grundfos har pumpeteknologi til håndtering af alle kemikalier, som er nem at justere og vedligeholde. Vores korrosionsbestandige doseringspumper er ideelle til indsprøjtning af næringsstoffer og pesticider samt bortledning af organisk materiale. De doserer koncentrerede og brugsklare kemikalier jævnt og præcist ind i linjen og justerer automatisk doseringen, hvis flowet ændres.

Ude i marken får afgrøderne den ønskede og ensartede koncentration af næringsstoffer og kemikalier til skadedyrsbekæmpelse. Den rette mængde på rette tid og sted. Vi kan også rådgive om relevante sikkerhedsprocedurer, forhindring af tilbageløb osv. ud fra de lokale lovmæssige begrænsninger.

Kontakt
Salgsvirksomheder

Vælg selskab:

Telefon

87505050

Telefon

87505050
Servicecenter

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050